Որակի նշանի ստեղծման և դրա գործարկման մեխանիզմների վերաբերյալ քննարկումներ կաթ վերամշակողների մասնակցությամբ

2021թ. հուլիսի 20-ին Երևանում «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում կաթ վերամշակողների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ աշխատաժողով՝ ազդարարելով որակի նշանի ստեղծման և դրա գործարկման մեխանիզմների վերաբերյալ քննարկումների սկիզբը:

Աշխատաժողովի առաջին մասն ընդգրկում էր ծանոթացում որակի նշանի ստեղծման ընդհանուր աշխատանքներին, հնարավոր խնդիրներին և դրանց լուծմներին:

Երկրորդ մասի ընթացքում ձևավորվեցին աշխատանքային խմբեր՝ որակի ստանդարտների հաստատման, կանոնակարգի ձևավորման և հաղորդակցման ռազմավարության մշակման ուղղություններով:

Միջոցառումն ամփոփվեց հետագա աշխատանքի ճանապարային քարտեզի մշակմամբ և ժամանակացույցի սահմանմամբ:

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավոր Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության և Շվեցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից:

Կայացավ «Հակամանրէային դիմադրողականության կարևորությունը» թեմայով խորհրդաժողով

2021թ. հուլիսի 15-ին և 16-ին ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ և «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի աջակցությամբ, որն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Ավստրիայի զարգացման գործակալության ավստրիական զարգացման և համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայիզարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ, կազմակերպվեց «Հակամանրէային դիմադրողականության կարևորությունը» թեմայով խորհրդաժողով:

Մարդու օրգանիզմը կարող է ձեռք բերել հակամանրէային միջոցների նկատմամբ կայունություն ինչպես այդ դեղամիջոցների օգտագործման, այնպես էլ դրանց՝ սննդում եղած մնացորդների առկայության դեպքում։ Հակամանրէային կայունությունը համարվում է արդի և համաշխարհային խնդիր ոչ միայն բժշկության, այլև անասնաբուժության և սննդամթերքի անվտանգության ոլորտներում: Մասնագետները պարբերաբար բարձրաձայնում են հակամանրէային միջոցների նկատմամբ կայունության մասին, սակայն խնդիրը շարունակում է մնալ անորոշ:

Խորհրդաժողովի նպատակն էր վերլուծել անասնաբուժության ոլորտում հակաբիոտիկների շրջանառության կառավարելիության մակարդակը և առաջարկել դրանց վերահսկման մեխանիզմները, ինչպես նաև ներկայացնել անասնաբուժական, առողջապահական և սննդիարդյունաբերության ոլորտի գիտական ու լաբորատոր կենտրոնների կողմից իրականացված հետազոտությունների արդյունքները, միջազգային փորձն ու նախատեսվող ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցեցին ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության, Ռիսկերի գնահատման ու վերլուծման կենտրոնի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի, Մեղուների հիվանդություններիախտորոշման լաբորատորիայի, ՄԱ ԳԱԿ-ի և ՀՀ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչները և անասնաբույժներ:

Միջոցառման սկզբում մասնակիցներին ողջունեցին ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար՝ Գ. Ավետիսյանը և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ Մկրտիչ Այվազյանը: Նրանք ընդգծեցին «Մեկ առողջության» գաղափարի շրջանակներում բոլոր պետական գերատեսչությունների դերն ուանելիքը հակամանրէային կայունության դեմ պայքարում:

Խորհրդաժողովի մասնակից-մասնագետները ներկայացրեցին անասնաբուժության, ինչպես նաև առողջապահության ոլորտում հակաբիոտիկների շրջանառության վերահսկման մեխանիզմների բացերը, գիտական ու լաբորատոր կենտրոնների կողմից իրականացված հետազոտությունների արդյունքները, ինչպես նաև անդրադարձ կատարվեց միջազգային փորձին, նախատեսվող ծրագրերին և բնապահպանական խնդիրներին:

«Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար

2021թ. հուլիսի 15-ին Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքապետարանում «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար:

Նախագիծը ֆինանսավորվում է “ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ” ծրագրի կողմից, , «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ, որը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից։

Սեմինարի ընթացքում անդրադարձան հետևյալ թեմաներին՝

  • Արոտավայրերի հերթափոխային օգտագործման կարգի՝ ժամանակացույցի մշակման ընթացակարգերը,
  • Արոտաշրջանառության նախագծի մշակումը և արածեցման ռոտացիաների սահմանման կարգն ու առանձնահատկությունները՝ ըստ կառավարման միավորների,
  • Հերթական արոտօգտագործման կարգով արոտային կառավարման միավորներում արածեցման թույլատրելի օրերի հաշվարկման կարգը տարբեր սեռատարիքային խմբերից կազմավորված  նախիրների և հոտերի գլխաքանակի համար:

Աջակցություն է տրամադրվել «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրին

«Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի (2021թ-ի մայիս-օգոստոս) շրջանակներում ՀՀ տարածքում անասնաբուժական հակահամաճարակային միջոցառումների պատշաճ իրականացումն ապահովելու և բնակչության իրազեկվածության բարձրացման նպատակով «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը տեխնիկական աջակցություն է տրամադրել էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին։ Աջակցությունը տրամադրվել է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում։

Համագործակցության շրջանում պատրաստվել և տպագրվել են պաստառներ, ձեռք են բերվել հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութեր։

Գյուղկենդանիների ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման մասին տեղեկատվություն տարածելու նպատակով մշակված տեղեկատվական պաստառներն  անասնապահների շրջանում իրազեկվածության բարձրացման նպատակով փակցվել են ՀՀ մարզերում՝  համայնքապետարաններում, գյուղական բնակավայրերում: Պաստառներում «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն անասնապահներին, համայնքի ղեկավարներին հորդորում է բարձր պատասխանատվությամբ մոտենալ գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստումներին:

Անասնաբուժական հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացումը նախատեսված ժամանակահատվածում դյուրին և անվտանգ իրականացնելու համար էլ «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին   տրամադրվել են եռոտանիներ, տուբերկուլինի ներարկիչներ և անհատական պաշտպանիչ պարագաներ՝  ձեռնոցներ:

Օժանդակության նպատակն է՝ աջակցել «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետական պատվերի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների, կենդանիների, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կանխարգելիչ և ախտորոշիչ միջոցառումների անխափան և անվտանգ իրականացմանը հետևյալ ուղղություններով.

  • Անասնապահ տնտեսությունների շրջանում հակահամաճարակային միջոցառումների անհրաժեշտության, դրանց պատշաճ և ժամանակին անցկացնելու կարևորության վերաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձրացում:
  • Անասնաբույժներին համապատասխան անհրաժեշտ պարագաներով զինում՝ հակահամաճարակային միջոցառումներն ամբողջությամբ և անվտանգ կատարելու նպատակով:

«Գործնական աշխատանքի վրա հիմնված դասավանդում» թեմայով քառօրյա դասընթաց

2021 թ. հունիս 29-ից հուլիս 2-ը «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Գործնական աշխատանքի վրա հիմնված դասավանդում» թեմայով քառօրյա դասընթացը:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՌԶԳ ՀԿ)` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Դասընթացին իրենց մասնակցությունն ունեցան Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի 12 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել դասավանդման նոր մեթոդների և մոտեցումների հետ, որոնք դասախոսները կօգտագործեն առաջիկա կիսամյակի ընթացքում:

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց ծրագրի վրա հիմնված ուսուցման մեթոդը՝ խնդրի վրա հիմնված ուսուցման մեթոդի հետ համեմատական վերլուծությամբ, ուսանողների ինքնուսուցման կարողությունները զարգացնող գործիքները՝ անդրադառնալով ինչպես ամբողջովին ազատ, առանց վերահսկողության, այնպես էլ ուղղորդված ինքնուսուցմանը և օնլայն ու խառը ուսուցման մոտեցումները: Դասընթացի վերջին օրը դասախոսներին հնարավորություն ընձեռնվեց միմյանց հետ կիսվել ուսուցման իրենց փորձով, դասավանդման տարիների ընթացքում ձեռք բերված հաջողություններով և բացթողումներով: Դասընթացն անցկացվել է ինտերակտիվ կերպով՝ ընթացիկ խմբային առաջադրանքների, քննարկումների և հարց ու պատասխանների զուգորդմամբ:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին շնորհվեց մասնակցության հավաստագիր: