«Արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման/արդիականացման մեթոդաբանությունն ու գործառույթները» թեմայով դասընթաց

Հունիսի 10-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա խոշորացված համայնքում համայնքապետարանի աշխատակազմի համար իրականացվեց «Արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման/արդիականացման մեթոդաբանությունն ու գործառույթները» թեմայով դասընթաց ։

Դասընթացը կազմակերպվել է «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ ծրագրի կողմից, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Դասընթացի նպատակն էր համալրել թիրախային համայնքի համայնքապետարանի աշխատակիցների գիտելիքներն այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են՝

  • Արոտային կերի պահանջի և հաշվեկշռի կազմում:
  • Արոտավայրի թույլատրելի բեռնավածության՝ ԱԹԲ-ի, և  արոտային տարածքի պահանջի հաշվարկումն ըստ պայմանական խոշոր միավորի:
  • Արոտաշրջանառության նախագծի և արոտավայրերի հերթական արոտաբաժնային եղանակով օգտագործման կարգի ու ժամանակացույցի գրաֆիկի կազմում:
  • Հերթափոխ արոտաբաժնային կարգով արոտօգտագործման պլանների (կառավարման պլաններ) մշակում:

Դասընթացը եզրափակվեց թեմայի շուրջ քննարկմամբ: Մասնակիցները կարևորեցին նմանօրինակ դասընթացների դերը բնական ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման գործում:

«Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի ամփոփիչ համաժողով

Ս.թ. հունիսի 10-11-ին տեղի ունեցավ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի ամփոփիչ համաժողովը։

Ծրագիրն իրականացվում է Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) հետ համատեղ՝ Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնության (HEKS/EPER) կազմակերպության աջակցությամբ:

Համաժողովին անցանց ձևաչափով իրենց մասնակցությունն ունեցան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍՆ), Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈՒԶԱԿ), Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի, ծրագրում ընդգրկված և ՀՀ այլ գյուղատնտեսական ՄԿՈՒ հաստատությունների, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) և ՀՀ Լոռու և Սյունիքի մարզերի գործատուների ներկայացուցիչներ: Համաժողովին առցանց հարթակով միացան նաև գործընկերներ HEKS/EPER  ու HAFL կազմակերպություններից, Շվեյցարիայի զարգացման գործակալությունից (SDC) և համագործակից այլ միջազգային կառույցներից:

Համաժողովին ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ՝ Ժաննա Անդրեասյանը, HEKS/EPER կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի Եվրոպայի / Ասիայի բաժնի վարիչ՝ Մարկ Զոսը, SDC համագործակցության տարածաշրջանային տնօրենի տեղակալ՝ Վերներ Թութը, ՌԶԳ ՀԿ նախագահ՝ Մկրտիչ Այվազյանը և ՄԿՈՒԶԱԿ տնօրեն՝ Տաթևիկ Գասպարյանը:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ՝ Ժաննա Անդրեասյանը ողջույնի խոսքում շնորհակալություն հայտնեց միջազգային և տեղական գործընկերներին՝ շեշտելով, որ ՀՀ տնտեսության համար գյուղատնտեսական մասնագիտությունների զարգացումն ունի ռազմավարական կարևորություն:

«Ձեռք բերված արդյունքներն ու գրանցված հաջողությունները ցույց են տալիս, որ ստեղծվել է կայուն գործընկերություն, որը մեզ հնարավորություն է տվել «ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում մշակված կրթական չափորոշիչներն ու մոդուլները ներդնել նաև այլ ՄԿՈՒ հաստատություններում։ Ծրագրի շրջանակում ստեղծված ուսումնական ձեռնարկներն իրենց բնույթով եզակի են և համապատասխան մասնագիտությունների գծով ծրագրեր իրականացնող ՄԿՈՒ հաստատությունների սովորողների և դասավանդողների համար ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա տարբեր ծրագրերի համատեղմամբ սիներգետիկ էֆեկտ ստանալու լավագույն օրինակներից մեկն է։» – նշեց նախարարի տեղակալը՝ ավելացնելով, որ «ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագիրը նաև նպաստել է ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման (ԱՀՈՒ) մոդելի ներդրմանը։ Նախարարի տեղակալի խոսքով՝ այժմ քննարկվում է ԱՀՈՒ մոդելի ներդրման օրենսդրական փաթեթը։

Մկրտիչ Այվազյանը, ներկայացնելով «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության վերջին 4-5 տարիների գործունեությունը՝ ընդգծեց տարածքային համաչափ զարգացման կարևորությունը։

«Մեծ ուշադրություն է հատկացվել հեռավոր մարզերի զարգացման ծրագրերին, և այդ նպատակով աշխատանքներ են տարվել տարածքային կառավարման և կրթության ոլորտի կառավարման մարմինների հետ», – նշեց նա և հավելեց, որ այդ համատեքստում է իրականացվել նաև «ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագիրը։

Համաժողովի ընթացքում ծրագրում ընդգրկված գործընկերներ կազմակերպությունները ներկայացրին ծրագրի շրջանակներում իրականացված գործողությունների ընթացքն, արդյունքները, ձեռքբերումները և ստացված փորձը՝ հաջորդող հարց ու պատասխաններով, պանելային քննարկումներով և խմբային աշխատանքներով: Համաժողովի առցանց մասնակիցները իրենց հերթին ներկայացրին Շվեյցարիայի դուալ ՄԿՈՒ և գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգերը՝ որպես Հայաստանում նմանատիպ համակարգերի ստեղծման համար լավագույն փորձի օրինակ: Համաժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև  ՀՀ ՄԿՈՒ համակարգում առկա խնդիրներին  ու մարտահրավերներին, ուժեղ և թույլ կողմերին և ՀՀ-ում դուալ ՄԿՈՒ համակարգ ներդնելու հեռանկարներին:

Սույն ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ:

Փորձի փոխանակման այցեր՝ գիտելիքների բարելավման, փոխադարձ համագործակցության և մասնագիտական կապերի զարգացման նպատակով

2021թ. ապրիլի 30-ից մայիսի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ՌԶԳ ՀԿ կողմից՝ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի կին և տղամարդ ֆերմերների` անասնապահության և ֆերմերային տնտեսությունների վարման նոր մոտեցումներ և մեթոդներ կիրառելու կարողությունների բարելավում բաղադրիչի շրջանակներում, ֆերմերների միջև փորձի փոխանակման նպատակով, կազմակերպվել են տեսական քննարկումներ և գործնական այցեր:

Փորձի փոխանակման այցերի նպատակն էր բարելավել ֆերմերների գիտելիքները, զարգացնել փոխադարձ համագործակցությունը և մասնագիտական կապերը:

Փոխայցերին մասնակցել են 101 կին և երիտասարդ ֆերմերներ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի 23 բնակավայրերից:

Փորձի փոխանակումը տեղի է ունեցել 3 փուլով: Գործընթացի առաջին փուլում Ջերմուկ քաղաքում կազմակերպվել էր ֆերմերների ֆորում փորձի փոխանակման նպատակով, որի ընթացքում հաջողված փորձ ունեցող 7 ֆերմերներ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերից ներկայացրել են ֆերմերային սեփական գործունեության պատմությունը՝ անհատական ֆերմերային տնտեսությանը վերաբերող խնդիրների, ծրագրի միջամտության, ազդեցության համեմատության, ինքնարժեքի հաշվարկի և շահույթի համեմատության մասին ելույթների և քննարկումների միջոցով:

Քննարկումները հնարավորություն տվեցին ֆերմերներին գնահատել ֆերմերային տնտեսության սեփական գործունեության վարման ուժեղ և թույլ կողմերը, ստեղծել կապեր կերի ճակնդեղի, կորնգանի և գարնանացան գարու սերմերի ձեռքբերման համար:

Տեսական մասին հետևել է փոխայցի գործնական մասը՝ այցելություններ դեպի Հայաստանի հյուսիսային հատվածում գտնվող առաջատար ֆերմաներ:

Փորձի փոխանակման մյուս երկու փուլերում ևս ֆերմերներն այցեր են իրականացրել դեպի Հայաստանի առաջատար ֆերմաներ, կաթի մթերման կետեր և վերամշակման արտադրամասեր:

Փորձի փոխայցերի ընթացքում ներառվել էր նաև գարնանացան գարու մշակության ցանքատարածքի ուսումնասիրությունը, որն ապահովում է կերի բազայի հիմնական մասը արոտային և մսուրային շրջանների համար:

Դաշտային այցերին հետևել են սեմինար-քննարկումներ 3 գլխավոր թեմաների վերաբերյալ.

  • Կթի հիգիենա, կաթի նախնական մշակում, պահպանություն՝ որակյալ կաթի արտադրություն:
  • Կերարտադրություն. բարձրարժեք կերային մշակաբույսերի մշակություն, ԽԵԿ-երի կերակրում-մթերատվության աճ:
  • Արդի մոտեցումներով անասնապահության վարում, արդյունավետության համեմատություն:

Քննարկումների ընթացքում ֆերմերներին տրամադրվել են տավարաբուծության տարբեր ոլորտներին վերաբերող բուկլետներ և բրոշյուրներ:

Կայացավ Սննդամթերքի անվտանգության համաշխարհային օրվան նվիրված խորհրդաժողով

2021թ. հունիսի 7-ին ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ և «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի աջակցությամբ, որն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության» ֆինանսավորմամբ, կազմակերպվեց Սննդամթերքի անվտանգության համաշխարհային օրվան նվիրված խորհրդաժողով:

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 2018թ. հունիսի 7-ը հռչակել է Սննդամթերքի անվտանգության համաշխարհային օր: Այն ընդամենը երեք տարվա պատմություն ունի, սակայն արդեն գյուղատնտեսական հանրության շրջանում և սննդարդյունաբերության բնագավառում արմատավորվել է որպես մասնագիտական տոն:

Խորհրդաժողովի նպատակն էր սննդամթերքի անվտանգության երաշխավորման գործընթացում համադրել ջանքերը՝ բացահայտել ոլորտի հիմնախնդիրները, նոր առաջացող ռիսկերը և մշակել դրանց դեմ պայքարի մեխանիզմներ, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի դարձնել սննդամթերքի անվտանգության կարևորությունը մարդու առողջության պահպանման և պարենային ապահովության երաշխավորման գործում:

Միջոցառմանը մասնակցեցին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության, Պարենի համաշխարհային ծրագրի, Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային պալատի, ՀՀ բարձրագույն կրթական, գիտական և լաբորատոր ոլորտների, հասարակական կազմակերպությունների, և, իհարկե, ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները:

ՍԱՏՄ ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրիելյանը ողջունեցին և շնորհավորեցին մասնակիցներին՝ կարևորելով անվտանգ սննդամթերք ընտրելու և օգտագործելու սկզբունքները, ինչպես նաև պարենային ապահովության առաջնահերթությունը։

Խորհրդաժողովի մասնակից-մասնագետները ներկայացրեցին սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում տեղական և միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվող նախագծերն ու ծրագրերը՝ կարևորելով սննդամթերքի անվտանգության դերը հանրային առողջապահության ոլորտում:

Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը և համագործակցության բաժնի ղեկավար Գոնզալո Սեռանոն այցելեցին Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

2021թ. մայիսի 31-ին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը և համագործակցության բաժնի ղեկավար Գոնզալո Սեռանոն այցելեցին Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ` Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից  իրականացված «Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շահառու ուսանողների հետ հանդիպելու, ծրագրի շրջանակներում վերջիններիս գրանցած ձեռքբերումներին  ծանոթանալու, «Անասնաբուժություն» ու «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների գծով աշխատանքի առկա և հետագա հեռանկարները, աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի առավելություններն ու թերությունները քննարկելու նպատակով:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց «Անասնաբուժություն» ու «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում առկա բացերին, քոլեջում ուսումնառության ու պրակտիկայի կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական պայմանների բացակայության խնդրին և քննարկվեցին թվարկված խնդիրների հնարավոր լուծման տարբերակները:

Ուսանողները դեսպանին ներկայացրին իրենց ուսումնասիրության՝ հատկապես գործնական պարապունքների արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները, խոսեցին ոլորտում իրենց պլանների և տեսլականի մասին, հնչեցրին իրենց հուզող հարցերը, ինչպես նաև ընդգծեցին նմանատիպ ծրագրերի կարևորությունը ոլորտում անհրաժեշտ բարեփոխումների տեսանկյունից և շնորհակալություն հայտնեցին դեսպանին այցի համար: