Հանդիպում-քննարկումներ «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ

2022թ-ի փետրվարի 2-3 ընկած ժամանակահատվածում Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվել ծրագրի թիրախ հանդիսացող Տավուշի, Լոռու և Վայոց Ձորի մարզպետարաններում: Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) Հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ ներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են Ծրագրի նախնական փուլի արդյունքներին:

Հանդիպումների ընթացքում ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ (տարածաշրջանային իշխանությունների և թիրախային գյուղական բնակավայրերի ներկայացուցիչներ և այլն) քննարկվել է ծրագրի աշխարհագրությունը, ընտրված բնակավայրերը, ծրագրի հիմնական փուլի միջամտության ուղղությունները:

Փորձի փոխանակման այցեր՝ գիտելիքների բարելավման, փոխադարձ համագործակցության և մասնագիտական կապերի զարգացման նպատակով

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի Ֆերմերների կարողությունների և հմտությունների զարգացման բաղադրիչի շրջանակներում 2021թ. Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվել են փորձի փոխանակման ևս 2 այցեր՝ գիտելիքների բարելավման, փոխադարձ համագործակցության և մասնագիտական կապերի զարգացման նպատակով:

Փոխայցերին մասնակցել են ֆերմերային 2 տարբեր խմբեր՝ ընդհանուր թվով 66 կին և երիտասարդ ֆերմերներ Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերի 15 բնակավայրերից, մասնավորապես՝ Սյունիքի 8 բնակավայրերից (Բնունիս, Աշոտավան, Բալաք, Մուծք, Լծեն, Որոտան, Լոր, Բռնակոթ)՝ 37 ֆերմեր և Վայոց Ձորի 7 բնակավայրերից (Կեչուտ, Խնձորուտ, Արտավան, Գոմք, Մարտիրոս, Ելփին)՝ 29 ֆերմեր:

Ֆերմերներն այցելել են Լոռու մարզի Մարգահովիտ բնակավայրի առաջատար անասնապահական ֆերմա և ուսումնասիրել են նորարարական մոտեցումներով կառուցված անասնաշենքի պայմանները:

Մաքրացեղ կենդանիների տեսակների առկայությունը և մթերատվության մասին քննարկումներն ավելի տեսանելի դարձրեցին ֆերմերային տնտեսության վարման արդյունավետությունը: Ընդգծվել են կերակրմանը  վերաբերող առանձնահատկություններ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են մթերատվության վրա: Քննարկվել են կերային տարբեր ռացիոններ և հնարավոր բարձրարժեք կերային մշակաբույսերի մշակության տեխնոլոգիական քայլեր:

Այցերին հետևել է “Ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացում” թեմայով սեմինար-դասընթաց, որի շրջանակներում իրականացվել են մանրամասն, ինտերակտիվ քննարկումներ, մասնագիտական խաղեր ու վարժություններ:

Ֆերմերներին տրամադրվել են տավարաբուծության տարբեր ոլորտներին վերաբերող բուկլետներ և բրոշյուրներ:

 

 

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի ամփոփիչ համաժողով

2021թ-ի դեկտեմբերի 16-ին Ջերմուկում տեղի ունեցավ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի (ՌԶԳ) կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում»  ծրագրի ամփոփիչ համաժողովը: Միջոցառմանը մասնակցեցին Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության տարածաշրջանային տնօրենի տեղակալ / առաքելության ղեկավարի տեղակալ Վերներ Թութ-Շիմոն, ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Տ.Գաբրիելյանը, ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գ.Ավետիսյանը, ՀՀ Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Կ. Ավանեսյանը, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Վայոց ձորի մարզպետարանի ներկայացուցիչները, ծրագրի շահառու ֆերմերները, անասնաբույժներն ու վերամշակողները, շահառու համայնքների ղեկավարները, ինչպես նաև ՌԶԳ ՀԿ-ի աշխատակիցները:

Միջոցառման ընթացքում ողջյունի խոսքով հանդես եկավ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության տարածաշրջանային տնօրենի տեղակալ / առաքելության ղեկավարի տեղակալ Վերներ Թութ-Շիմոն, ով իր խոսքում մատնանշեց համագործակցության կարևորությունն ու ձեռք բերված արդյունքները, ինչպես նաև հավելեց, որ Շվեյցարիան և Շվեյցարիայի զարգացման համագործակցության գործակալությունը կշարունակեն իրենց աջակցությունը Հայաստանին:

Մասնակիցներին ողջյունեցին նաև ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Տ.Գաբրիելյանը, ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գ.Ավետիսյանը, ովքեր կարևորեցին ՌԶԳ ՀԿ-ի իրականացրած ծրագրերի դերն ու ազդեցությունը՝ ուղղված երկրի տնտեսական զարգացմանը:

Համաժողովի ընթացքում ծավալուն զեկույցի միջոցով Ծրագրի ղեկավար Կ․ Հարությունյանն ամփոփեց ծրագրի արդյունքները, բաղադրիչ առ բաղադրիչ ներկայացրեց ծրագրի ընթացքում իրականացրած աշխատանքները՝ մասնավորապես շուկայի hասանելիության և զարգացման, հեռագնա արոտների ենթակառուցվածքների բարելավման,  անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիության ուղղությամբ իրականացված գործողություններ։ Համաժողովի ընթացքում մատնանշվեցին բոլոր ձեռքբերումները, փորձությունները և արձանագրվեցին քաղված դասերը, որոնք կնպաստեն հետագա ծրագրերում  աշխատանքն էլ  ավելի կատարելագործելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու հարցում:

Շահառուներից ոմանք կիսվեցին իրենց փորձով, ներկայացրեցին ստացած արդյունքներն ու ձեռքբերումները՝ կարևորելով Ծրագրի դերն ու հավաստիացրեցին հետագայում ևս շարունակել կատարված աշխատանքի հիմքի վրա ձեռք բերմավածը էլ ավել զարգացնել:

Միջոցառումն ամփոփվեց ՌԶԳ ՀԿ-ի նախագահ պ-ն Մկրտիչ Այվազյանի կողմից կազմակերպության հետագա ծրագրերի ներկայացմամբ և ծրագրի գործընկերներին շնորհակալագրերի հանձմամբ:

Հանդիպում-քննարկում. «COVID-19-ի ազդեցությունը ԱՍ ծառայության վրա»

Նոյեմբերի 06-07-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի ընհանուր 40 ԱՍ տեխնիկի հետ հանդիպում-քննարկում «COVID-19-ի ազդեցությունը ԱՍ ծառայության վրա» խորագրով: Առաջին օրվա հանդիպումն եղավ Վայոց ձորի մարզի ԱՍ տեխնիկների հետ, իսկ երկրորդ օրը՝ Սյունիքի:

Հանդիպման նպատակն էր ոլորտի մասնագետների հետ քննարկել և վերհանել առկա խնդիրները և գտնել դրանց լուծման օպտիմալ եղանակները: Քննարկումներից ակնհայտ երևում էր, որ ոլորտում առկա հիմնական խնդիրները երկուսն են՝ հեղուկ ազոտի դժվար հասանելիությունը և ֆերմերների կողմից քիչ կանչերը: Սակայն համեմատական անցկացնելով երևում է, որ նախորդ տարիների համեմատ վերջին մի քանի տարում ԱՍ ծառայությունից սկսել են ավելի շատ ֆերմերներ օգտվել, ինչն արդեն լավ արդյունք է: Իսկ ազոտի խնդրի լուծման տարբերակ է առաջարկվել և ընդունվել խմբակային մեկ վայրում պահելաձևը՝ օգտագործվող ազոտի ծախսերը համատեղ իրականացվելով:

Հանդիպման ավարտին բոլոր ԱՍ տեխնիկներին բաշխվեցին հոլշթին, ֆլեկվի և շվից ցեղերի սերմնաձողիկներ՝ համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում: Յուրաքանչյուր տեխնիկի տրամադրված սերմնաձողիկների քանակը որոշվել էր հաշվի առնելով նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից իրականացրած արհեստական սերմնավորումների քանակով: Համավարկի դեմ պայքարում նրանց տրամադրվեցին նաև ձեռնոցներ և պաշտպանիչ դիմակներ՝ մատուցվող ծառայության գործընթացն առավել անվտանգ դարձնելու նպատակով:

ՀՀ-ում տուրիզմի ոլորտի մարտահրավերները և տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի դերը

Լինելով տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը՝ զբոսաշրջության ոլորտին վերաբերող խնդիրները և մարտահրավերները դուրս են գալիս առանձին երկրների ազգային սահմաններից` ձեռք բերելով համաշխարհային բնույթ: Ազգային մակարդակում ոլորտի առկա հիմնախնդիրները, ներկա և ապագա մարտահրավերները, զարգացման հեռանկարները քննարկվեցին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից ս.թ. դեկտեմբերի 10-12-ը Գորիս քաղաքում կազմակերպված «ՀՀ-ում տուրիզմի ոլորտի մարտահրավերները և տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի դերը» թեմայով աշխատաժողովում:
Միջոցառումը կազմակերպվեց «Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում՝ համագործակցելով «Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի» հետ, որն իր հերթին հանդիսանում է տուրիզմի ոլորտում ծրագրի գործընկեր:

Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՌԶԳ ՀԿ-ի, «Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի», Սյունիքի մարզպետարանի և Գորիսի քաղաքապետարանի, ինչպես նաև ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի ու «Արցախի զբոսաշրջության զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի ներկայացուցիչները՝ անդրադառնալով տուրիզմի ոլորտում առկա իրավիճակին և ընդգծելով հանդիպման կարևորությունը: Աշխատաժողովի ընթացքում ֆեդերացիայի կողմից ներկայացվեց պիլոտային ծրագրի շրջանակներում իրականացված գործողությունները և արդյունքները, անդամ ընկերությունների և վերջիններիս աշխատակիցների հետ քննարկվեց ոլորտում առկա խնդիրները և առաջարկվող լուծումները:

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից #RECONOMY-ի շրջանակներում, որը Sida-ի տարածաշրջանային ներառական և կանաչ տնտեսական զարգացման պիլոտային ծրագիր է, որն իրականացվում է HELVETAS Swiss Intercooperation-ի կողմից՝ համագործակցելով ՌԶԳ ՀԿ-ի և Արևելյան գործընկերության և Արևմտյան Բալկանների երկրներում գործող այլ կազմակերպությունների հետ: