Կազմակերպվեց «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով դասընթաց

2021 թ. հունվարի 19-ին և 20-ին «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով դասընթացը:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՌԶԳ ՀԿ)` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Դասընթացին մասնակցեցին Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի 14 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակներն էին օգնել դասախոսների կողմից առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպվելիք դասերի հստակ նպատակների ձևակերպմանը և դրանց հասնելուն նպաստող առաջադրանքների մշակմանը, աջակցել ուսուցման բովանդակությունը ներկայացնելու տարբեր մոտեցումների կիրառմանը՝ դասի պլանում ներառելով գործողությունների և մեթոդաբանության տարբեր եղանակներ, նպաստել դասընթացի ծրագրում տարբեր գործողություններով և մեթոդներով տեսական ուսուցման և  ընկերությունում պրակտիկայի փոխկապակցվածությանը և գործնականում հանդիպող խնդիրների և մարտահրավերների վերաբերյալ առաջադրանքների մշակմանը:

 

Առցանց կայացավ ՀՀ Բնական կերհանդակների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի 8-րդ աշխատաժողովը

Հունվարի 20-ին առցանց կայացավ «ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ»-ի 8-րդ աշխատաժողովը, որին մասնակցեցին բնական կերհանդակների ոլորտին առնչվող նախարարությունների, ինչպես նաև գիտական կառույցների, տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Միջոցառման սկզբում մասնակիցներին ողջունեցին և բեղմնավոր աշխատանք մաղթեցին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության պետ՝ Իռա Փանոսյանը և Տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը:

Խոսնակները ողջունեցին ներկայիս դժվարին պայմաններում Աշխատաժողովն առցանց կազմակերպելու նախաձեռնությունը: Խոսնակները նաև կարևորեցին Հարթակի գործունեությունը՝ մատնանշելով հատկապես արոտների կայուն կառավարման հայեցակարգի վերջնական տեսքի բերման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:

Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին հարթակի  ընթացիկ  ծրագրերն ու  2021  թվականի  աշխատանքային պլանը  և դրա հետ կապված հետագա քայլերը: Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց նաև Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերության (ԳՄՀԸ) աջակցությամբ իրականացվող «Արոտավայրերի  կայուն  կառավարման  ինստիտուցիոնալ   շրջանակ»-ի նկարագրության  և  «Արոտավայրերի  կայուն  կառավարման  ոլորտում ՏԻՄ  լիազորությունների  և  գործառույթների  իրականացման» մեթոդական  ուղեցույցի  մշակման  ուղղությամբ  տարված  աշխատանքը:

ՀՀ Բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակը հանդիսանում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի, ԳՄՀԸ կողմից իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի աջակցմամբ և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ՀԳՌԿՄ 2-րդ ծրագրի համատեղ նախաձեռնություն:

 

 

 

Կարողությունների զարգացում հեռավար աշխատանքում թեմայով դասընթաց

2020թ. դեկտեմբերի 24-26-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը կենտրոնական և մարզային գրասենյակների աշխատակազմի համար կազմակերպել էր «Կարողությունների զարգացում հեռավար աշխատանքում»  թեմայով դասընթաց:

Դասընթացը նպատակ ուներ տրամադրել հմտություններ՝ հեռավար աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, և զարգացնել հեռավար աշխատանքում աշխատակիցների կարողությունները:

Դասընթացը ներառեց այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են՝ թիմային աշխատանքի առանձնահատկություններն ու առավելությունները, ժամանակի արդյունավետ կառավարումը, հաղորդակցման և փաստաթղթաշրջանառության մեխանիզմները, գործընկերների և շահառուների հետ առցանց աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքներն ու առանձնահատկությունները: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրամադրվեցին համապատասխան նյութեր և օգտակար հոդվածներ:

Կազմակերպվեց մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց կաթի և կաթնամթերքի որակի հսկման սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ

2020թ. դեկտեմբերի 23-24-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել է մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի և Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի ընդհանուր թվով 13 դասախոսի համար:

Նշված ծրագիրն իրականացվում է Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Մասնակիցները դասընթացին միացել են ինչպես առցանց, այնպես էլ անցանց ֆորմատով՝ հաշվի առնելով հակահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը:

Դասընթացի նպատակն էր խորացնել և ամրապնդել «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա»  մասնագիտությունը դասավանդող դասախոսների գիտելիքներն իրենց կողմից նախապես առաջարկված թեմաների շուրջ՝ նպաստելով մասնակիցների շրջանում ոլորտում նոր բացահայտումների վերաբերյալ գիտելքիների և լաբորատոր հմտությունների ձեռքբերմանը:

Դասընթացի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել  կաթի և կաթնամթերքի որակի հսկման սարքավորումներին (Կլեվեր, Ցենտրիֆուգա, PH-մետր, մանրադիտակ) և կաթի և կաթնամթերքի խոնավության որոշման արագացված մեթոդներին: Դասընթացն իրականացվել է ինտերակտիվ կերպով՝ հագեցած ընթացիկ հարց ու պատասխաններով, ակտիվ քննարկումներով և գործնական առաջադրանքերի ցուցադրմամբ ու կատարմամբ:

Դասընթացի ընթացքում պահպանվել են COVID-19 համավարակով պայմանավորված հակահամաճարակային անվտանգության բոլոր կանոնները:

Կազմակերպվեց «Կենդանիների լիարժեք կերակրումը ` որպես կենդանու մթերատվության և առողջության հիմք» թեմայով դասընթաց

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 16-17-ը, Դիլիջան քաղաքում կազմակերպվեց «Կենդանիների լիարժեք կերակրումը, որպես կենդանու մթերատվության և առողջության հիմք» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Դասընթացին մասնակցել են 35 անասնաբույժ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերից:

Դասընթացի նպատակն էր Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող անասնաբույժներին ներկայացնել կերատեսակների պատրաստման, դրանց որակի վերահսկողության և սննդարարության գնահատման նոր ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև ծանոթացնել տարբեր տեսակի, տարիքի, սեռի, ֆիզիոլոգիական վիճակի ու մթերատվության կենդանիների կերակրման նորմերին, օգտագործելով լիարժեք և հաշվեկշռված կերաբաժիններ կազմելու սկզբունքները՝ օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, առողջությունը, դիմադրողականությունը, մթերատվությունն ու սերնդատվությունը կարգավորելու համար:

Դասընթացի ընթացքում անդրադարձ են կատարել հետևյալ չորս թեմաներին՝ կերի որակը և դրա ազդեցությունը կենդանու օրգանիզմի վրա, աճող կենդանիների սննդի պահանջը և նյութափոխանակությունը, հղի կենդանիների սննդի պահանջը և նյութափոխանակությունը և կաթ արտադրող կենդանիների սննդի պահանջն ու նյութափոխանակությունը:

Դասընթացին հաջորդել է նաև անասնաբուժական դեղորայքի և այլ միջոցների ցուցահանդես-վաճառք՝ անասնաբուժական նշանակության դեղորայքի և պարագաների մատակարարների ու ծրագրի թիրախային բնակավայրերի անասնապահական տնտեսությունները սպասարկող անասնաբույժների միջև համագործակցային կապեր ստեղծելու և ամրապնդելու նպատակով:

Ցուցահանդես-վաճառքի ընթացքում անասնաբույժներին հնարավորություն է ընձեռվել ձեռք բերել կենդանիների հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման համար ժամանակակից միջոցներ, ինչպես նաև կապեր հաստատել մատակարարների հետ իրենց հեռավոր բնակավայրեր շուկայական ցածր գներով դեղորայք և այլ միջոցներ մատակարարելու նպատակով: