Կաթի վերամշակման արտադրամասի գործարկում և թրեյնինգ Աճանանում

2021թ-ի օգոստոսի 9-12 ընկած ժամանակահատվածում «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող “Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում’’ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել էր կաթի վերամշակման գործնական դասընթաց Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական բնակավայրի նոր արտադրամասում:

Դասընթացին զուգահեռ իրականացվել է արտադրամասի սարքավորումների դասավորվածության  որոշում և փորձարկում: Դասընթացի ընթացքում արտադրամասի աշխատակիցները սովորեցին կիրառել լաբորատոր և արտադրական սարքավորումները, ծանոթացան դրանց պահպանման և խնամքի ձևերին:  Լաբորատոր սարքավորումների փորձնական կիրառմանը զուգահեռ Ծրագրի տեխնոլոգ-խորհրդատուն աշխատակիցներին ներկայացրեց լաբորատոր վերլուծությունների տեսակները, դրանց կիրառման մոտեցումները և կարևորությունը որակյալ և կայուն արտադրանքի ստացման գործում: Արտադրամասի գործարկման նպատակով կազմակերպված թրեյնինգի ընթացքում կայացավ արտադրամասի առաջին փորձնական արտադրությունը՝ լոռի պանրի արտադրության տեսքով:

Արտադրամասի հիմնմանը զուգահեռ Ծրագրի աջակցությամբ իրականացվել է նաև թողարկվելիք արտադրանքի բրենդի ստեղծում՝ Աճանան կաթ անվանմամբ: Աճանանի նորաստեղծ արտադրամասն առաջին արտադրանքը նախատեսում է շուկային ներկայացնել 2021թ-ի ձմռանը՝ արտադրության փորձնական փուլի բարեհաջող ավարտից հետո:

«ԽԵԿ-ի եղջերահատում և ԽԵԿ-ի կճղակների մշակում» թեմայով անասնաբույժների վերապատրաստման դասընթաց

2021թ. օգոստոսի 19-20-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում «Սյունիքի անասնաշուկայում» անցկացվել է «ԽԵԿ-ի եղջերահատում և ԽԵԿ-ի կճղակների մշակում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց՝ անասնաբուժների կարողությունների և հմտությունների զարգացման նպատակով: Դասընթացին մասնակցել են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզի 23 անասնաբուժ:

Դասընթացի նյութը մատուցվել է տեսական և գործնական մասերով, որպեսզի գիտելիքները առավել ընկալելի լինեն, իսկ ձեռք բերված հմտությունները հեշտությամբ ամրապնդվեն: Դասընթացի տեսական մասի առաջին կեսին դասընթացավարը մանրամասն ներկայացրել է ԽԵԿ-ի եղջյուրների կառուցվածքը և ֆունկցիոնալ նշանակությունը, եղջերահատման ցուցումները և հակացուցումները, եղջեարհատման եղանակները: Երկրորդ մասի ընթացքում ներկայացվել է ԽԵԿ-ի կճղակների կառուցվածքը, հիվանդություններն ու բուժումը, իսկ վերջում՝ կճղակների մշակման տեխնիկան և առանձնահատկությունները: Տեսական մասը անցել է մասնագիտական քննարկումների և ակտիվ հարց ու պատասխանի ձևաչափով:

Հաջորդ օրը մասնակիցներին ցուցադրվել է եղջերահատման և կճղակների մշաան տեխնիկան՝ նշված միջամտությունների ցուցումներ ունեցող կենդանիների վրա, միևնույն ժամանակ պահպանելով կենդանիների նկատմամբ վարվելակերպի բոլոր կանոնները:

Դասընթացի գործնական փուլում անասնաբուժները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն և իրականացրել են որոշ միջամտություններ:

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս» ծրագրի ամփոփիչ սեմինար-քննարկում

Օգոստոսի 27, 2021, Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի (ՌԶԳ) կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս» ծրագրի ամփոփիչ սեմինար-քննարկում: Միջոցառման մասնակից-գործընկերների թվում էին Տավուշի, Լոռու, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի ծրագրի շահառու ֆերմերներն ու վերամշակողները, շահառու համայնքների ղեկավարներ, ինչպես նաև ՌԶԳ ՀԿ-ի աշխատակիցները:

Միջոցառման ընթացքում ծավալուն զեկույցների միջոցով ամփոփվեցին ծրագրի արդյունքները, մատնանշվեցին բոլոր ձեռքբերումները, փորձությունները և արձանագրվեցին քաղված դասերը, որոնք մեծ ներդրում կլինեն հետագա ծրագրերում  աշխատանքն էլ  ավելի կատարելագոծելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու հարցում: Զեկուցողները բաղադրիչ առ բաղադրիչ ներկայացրեցին ծրագրի ընթացքում իրականացրած աշխատանքները՝ մասնավորապես շուկայի hասանելիության և զարգացման, ենթակառուցվածքների բարելավման,  անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիության ուղղությամբ իրականացված գործողություններ: Ինչպես նաև ծավալվեց քննարկում ծրագրի բնապահպանական և գենդերային հարցերի շուրջ:

Միջոցառումն ամփոփվեց շնորհակալագրերի հանձմամբ՝ ՌԶԳ ՀԿ-ի նախագահ պ-ն Մկրտիչ Այվազյանի կողմից:

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի ներկայացում/ հանդիպումներ թիրախային մարզերում

2021թ-ի օգոստոսի 5-19 ընկած ժամանակահատվածում  Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվել ծրագրի թիրախ հանդիսացող Տավուշ, Լոռի, Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերում: Հանդիպումներին ներկա են եղել WWF-Հայաստանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նախնական թիրախ ընտրված բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, համայնքապետերը և մարզպետարանների ներկայացուցիչները: Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ ներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրին, իրականացման նպատակներին ու  հնարավոր ուղղություններին: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համայնքների բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն օգտագործման  և կառավարման մեխանիզմները: Ինչպես նաև քննարկվեցին համայնքների  զարգացման հնարավոր ուղղությունները և ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների և գյուղական բնակչության եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունները և ներուժը:

Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ  հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը համարվում է «էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF)  տարածաշրջանային ընդլայնված ծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից։

«Կանաց տնտեսական հզորացում» և «Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկում»

2021 թ. օգոստոսի 18-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում  Գեղարքունիքի մարզի շահառու համայնքների անասնապահությամբ զբաղվող կանանց համար իրականացվել է «Կանաց տնտեսական հզորացում»  և «Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկում» թեմաներով դասընթաց՝համաձայն նախապես մշակված ժամանակացույցի և գրաֆիկի, որը համախմբեց գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կանանց:

«Կանաց տնտեսական հզորացում» թեմայի շրջանակներում ներկայացվեց կանանց դերի ազդեցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես նաև նրանց առաջնորդական հատկությունների ձևավորման և որոշումներ կայացնելու հմտությունների զարգացման կարևորությունը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության, մասնավորապես անասնապահության ոլորտում ներգրավված են մեծ թվով կանայք, ովքեր հսկայական ազդեցություն են ունենում տնտեսության զարգացման ոլորտում:

Դասընթացի երկրորդ հատվածում մասնակիցները ծանոթացան Հայաստանում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առկա իրավիճակին և լուծում պահանջող օրհասկան հարցերին՝ մատնանշելով, որ կանայք առավել խոցելի են այս ոլորտի հանդեպ, այդ իսկ պատճառով պետք է կլիմայի փոփոխությունը և կանանց գործունեությունը դիտարկել որպես ամբողջականություն:

Դասընթացն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև պրակտիկ վարժությունների ձևաչափով: Ավարտին մասնակիցներին հանձնվեցին գյուղատնեսական նվերներ: