«Գործնական աշխատանքի վրա հիմնված դասավանդում» թեմայով քառօրյա դասընթաց

2021 թ. հունիս 29-ից հուլիս 2-ը «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Գործնական աշխատանքի վրա հիմնված դասավանդում» թեմայով քառօրյա դասընթացը:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՌԶԳ ՀԿ)` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Դասընթացին իրենց մասնակցությունն ունեցան Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի 12 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել դասավանդման նոր մեթոդների և մոտեցումների հետ, որոնք դասախոսները կօգտագործեն առաջիկա կիսամյակի ընթացքում:

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց ծրագրի վրա հիմնված ուսուցման մեթոդը՝ խնդրի վրա հիմնված ուսուցման մեթոդի հետ համեմատական վերլուծությամբ, ուսանողների ինքնուսուցման կարողությունները զարգացնող գործիքները՝ անդրադառնալով ինչպես ամբողջովին ազատ, առանց վերահսկողության, այնպես էլ ուղղորդված ինքնուսուցմանը և օնլայն ու խառը ուսուցման մոտեցումները: Դասընթացի վերջին օրը դասախոսներին հնարավորություն ընձեռնվեց միմյանց հետ կիսվել ուսուցման իրենց փորձով, դասավանդման տարիների ընթացքում ձեռք բերված հաջողություններով և բացթողումներով: Դասընթացն անցկացվել է ինտերակտիվ կերպով՝ ընթացիկ խմբային առաջադրանքների, քննարկումների և հարց ու պատասխանների զուգորդմամբ:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին շնորհվեց մասնակցության հավաստագիր:

«ԽԵԿ-երի կտրիչի հատում» թեմայով անասնաբույժների գործնական վերապատրաստման դասընթաց

Սույն թվականի հուլիսի 1-ին և 2-ին «Սյունիքի անասնաշուկայում» «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» և «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրերի շրջանակներում տեղի ունեցավ «ԽԵԿ-երի կտրիչի հատում» թեմայով անասնաբույժների գործնական վերապատրաստման դասընթաց, որին մասնակցեցին ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի 52 անասնաբույժ:

Դասընթացը բաղկացած է եղել տեսական և գործնական մասերից: Մինչև բուն վիրահատական միջամտությունն իրականացնելը՝ տեսական մասում, մասնակիցներին ներկայացվել է կտրիչի հատման ցուցումները, նախավիրահատական և հետվիրահատական միջամտությունները և դրանց պահպանման անհրաժեշտությունը: Վիրահատությունը իրականացվել է փորձակենդանու վրա, որի ժամանակ մանրամասն անդրադարձ է կատարվել տեսական մասում հիշատակված նյութի վրա: Արդյունքում մասնակիցները ամրապնդել են տեսական գիտելիքները և ձեռք բերել վիրահատություն կատարելու գործնական հմտություններ: Ամբողջ վիրահատական միջամտության ընթացքում անասնաբույժները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն և իրականացրել են որոշ միջամտություններ:

Դասընթացի գործնական մասում զուգահեռներ են տարվել կտրիչի հատման և հղի կենդանիների Կեսարյան հատման նմանությունների միջև, ցուցադրվել են նաև Կեսարյան հատման քայլերը և մանրամասները:

Հաշվի առնելով անասնաբույժների հետաքրքրվածությունը՝ ՌԶԳ ՀԿ դասընթացավարը փորձակենդանու վրա ցույց է տվել նաև պոչային երակից արյան նմուշառման տեխնիկան, որի իմացությունը նկատելիորեն հեշտացնում է պետպատվերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների, մասնավորապես՝ Բրուցելյոզի ախտորոշման համար արյան նմուշառման կատարումը:

Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացաշարի մեկնարկը տրվեց Գյումրիում

Հունիսի 29-30 «Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում Գյումրիում անցկացվեց «Մասնագիտական կողմնորոշում և կարիերայի առաջխաղացում» դասընթացը, որը մշակվել է ՌԶԳ ՀԿ-ի կողմից՝ ծրագրի գործընկեր կառույցների հետ համագործակցությամբ։

Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին փոխանցել աշխատաշուկայում ճիշտ կողմնորոշվելու և ներկայանալու հմտություններ, որոնք կնպաստեն անձի մրցունակության և աշխատունակության որակի բարձրացմանը:

Երկօրյա դասընթացի ընթացքում մասնակիցները վերլուծական ինտերակտիվ մեթոդների միջոցով բացահայտեցին սեփական ուժեղ կողմերը և ձեռքբերումները՝ դրանց հիման վրա կառուցելով ինքնաներկայացման անհատական բանաձևեր: Աշխույժ քննարկումների, խմբային աշխատանքի արդյունքում վերհանվեցին աշխատաշուկայում հանդիպող հիմնական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ստեղծարար տարբերակներ առաջարկվեցին: Դասընթացի շրջանակում ներկայացվեցին նաև CV և ուղեկցող նամակ կազմելու արդի պահանջները, հաջողված աշխատանքային հարցազրույցի որոշիչ նախապայմանները։

Դասընթացը շարունակական է լինելու՝ տարվա ընթացքում կազմակերպվելով Հայաստանի բոլոր մարզերի տարբեր բնակավայրերում։

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից SIDA-ի գործընկեր HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Թվային մարքեթինգի դասընթաց «Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի» անդամների համար

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակում «Թվային մարքեթինգ»թեմայով դասընթաց անցկացվեց «Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի» անդամ մի շարք ընկերությունների համար:

Տասնօրյա դասընթացի ընթացքում մասնակիցները սովորեցին կազմել զբոսաշրջային բիզնես ուղղվածությամբ մեդիա մարքեթինգի ռազմավարություն և չափել դրա արդյունավետությունը, բարելավել թվային գործիքների պրակտիկ կիրառման հմտությունները, կայքերը վարել առավել արդյունավետորեն, կիրառել SEO օպտիմալացման և վերլուծության գործիքներ:

«Դասընթացի արդյունքում մասնակիցներն ընդլայնեցին թվային մարքեթինգի ուղղությունների, հարթակների վերաբերյալ իրենց գիտելիքները, ունեցան քննարկումներ, փորձի փոխանակում, առաջադրեցին նոր գաղափարներ: Դասընթացի ամփոփիչ թեստավորման արդյունքում պարզ դարձավ, որ մասնակիցների առնվազն 90 տոկոսը գերազանց յուրացրել է նյութը և կարող է գիտելիքները կիրառել ի նպաստ ընկերության մարքեթինգի զարգացման: Բոլոր մասնակիցները նշել են, որ դասընթացն արդյունավետ էր թե՛ տեսական ու կիրառական գիտելիքների փոխանցման, թե՛ փորձի փոխանակման տեսանկյունից», – մեկնաբանեց դասընթացավար, DM Consulting ընկերության հիմնադիր-տնօրեն, թվային մարքեթինգի որակավորված մասնագետ Գայանե Դալլաքյանը։

Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Գասպարյանն էլ նշեց․ «Թվային մարքեթինգ դասընթացի մասնագետների պատրաստվածությունը, ինչպես նաև ուսումնական մեթոդաբանությունը արժանի է բարձր գնահատականի։ Դասընթացի բոլոր թեմաներն ակտուալ էին և բավարարում էին ներկայիս շուկայական պահանջներին: Վստահ եմ, որ տեսական և գործնական գիտելիքների այն բազան, որ ստացանք դասընթացի ընթացքում, կնպաստեն յուաքանչյուրիս կազմակերպության առաջխաղացմանը»:

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրն իրականացնում է ՌԶԳ ՀԿ-ը՝ Sida-ի գործընկեր HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Վայոց Ձորում անցկացվեց «Արշավային տուրիզմ» չորսօրյա դասընթացը

2021 թվականի հունիսի 15-18-ը Վայոց Ձորի մարզում անցկացվեց «Արշավային տուրիզմ»  դասընթացը, որը մշակվել և կազմակերպվել է Հայ լեռնագնացների միություն հասարակական կազմակերպության կողմից «Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռազմավարական զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության կողմից SIDA-ի գործընկեր  HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

«Արշավային տուրիզմ»  դասընթացի մոդուլը համակցում է գործնական և տեսական մեթոդներ՝ երաշխավորելով մատուցվող նյութի արդյունավետ իրացումը։ Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին վերազինել կիրառելի գիտելիքներով՝ նպաստելով զբոսաշրջային մեծ ներուժ ունեցող մարզում ոլորտային կադրերի ինքնաբավությանը և  (ինքնա)զբաղվածության բարելավմանը։

Չորսօրյա դասընթացի արդյունքում մասնակիցները ծանոթացան արշավային տուրիզմի հիմնական միտումներին, մեծ տարածում ստացած հավելվածներին և անվտանգության բոլոր կանոններին, մշակեցին համապատասխան զբոսաշրջային փաթեթներ։ Դասընթացի վերջին օրը կազմակերպվեց արշավ դեպի Սպիտակավոր վանք։ Արշավի ընթացքում մասնակիցները գործնականորեն կիրառեցին ստացված գիտելիքները՝ խորապես ծանոթանալով արշավային խմբին առաջնորդելու, անվտանգ արշավ կազմակերպելու կանոններին։ Արշավի մասնակիցների ջանքերով վերականգնվեց նաև դեպի Սպիտակավոր տանող արահետի կամուրջներից մեկը։