Բերքի Տոն՝ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ և ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆ 2021

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրերի աջակցությամբ վներջիններիս թիրախային համայնքների 7 շահառու կանայք Սեպտեմբերի 18-ին մասնակցեցին  Բերքի Տոնին՝ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ և ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ:

ՌԶԳ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում նրանք մշտապես ակտիվ մասնակցել են ֆերմերների կարողությունները բարելավող դասընթացների և փառատոնների: Ինչպես նաև մեծ մասը առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում էին Բերքի Տոնին:

Մեղր, մուրաբաներ, լեռնային դեղաբույսերի և խոտաբույսերի փունջ, ձու, կաթնամթերք, լոբի, մասուր, թթուների և պանիրների տեսականի, թթու լավաշ, գաթա, գինի, օղի և այլն: Ահա տնական ու էկոլոգիապես մաքուր մթերքների այն ցանկը, որով կանայք մասնակցեցին այս տարվա փառատոնին:

Վաճառքից գոյացած եկամուտից բացի մասնակիցները շփումներով լի օր ունեցան, ինչպես նաև իրենց բնակավայրերն ու ապրանքները ավելի ճանաչելի ու հասանելի դարձրեցին սպառողների համար:

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար». հանդիպումներ Տավուշի և Լոռու համայնքների բնակիչների հետ

2021թ-ի սեպտեմբերի 13-17-ն ընկած ժամանակահատվածում  Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվել ծրագրի  թիրախ հանդիսացող Տավուշ և Լոռ մարզերում: Հանդիպումներին ներկա են եղել WWF-Հայաստանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նախնական թիրախ ընտրված բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, համայնքապետերը և համայնքի բնակիչները:

Հանդիպումների նպատակն էր համայնքների բնակիչներին ներկայացնել և ընդհանուր քննարկումների միջոցով հաստատել նախնական հարցումների և հանիպումների արդյունքում թիրախ ընտրված արժեշղթաների (անասնապահության/կերարտադրության, տուրիզմի/հյուրընկալության և վայրի հավաքի) արդիականությունն ու կարևորությունը։ Քննարկվեցին նախանշված արժեշղթաների զարգացման խոչընդոտները և դրանց լուծումների վերաբերյալ առաջարկվող նախագծերն ու մեխանիզմները։ Հավաքված տեղեկատվությունը հիմք կծառայի ծրագրի մշակման համար։

Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ ներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրին, իրականացման նպատակներին ու  հնարավոր ուղղություններին: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համայնքների բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն օգտագործման  և կառավարման մեխանիզմները: Ինչպես նաև ներկայացվեց բնական պաշարների և կենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը տնտեսական աճի հետ, համայնքների  զարգացմանը նպաստող հնարավոր ուղղությունները և ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների և գյուղական բնակչության եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունները և ներուժը:

Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ  հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը համարվում է «էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF)  տարածաշրջանային ընդլայնված ծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից:

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար». հանդիպումներ Սյունիքի և Վայոց Ձորի համայնքների բնակիչների հետ

2021թ-ի սեպտեմբերի 9-10-ն ընկած ժամանակահատվածում  Բնության համաշխարհային  հիմնադրամիհայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական ԶարգացմանԳործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման ևհամագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտներըշուկայի զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվելծրագրի  թիրախ հանդիսացող Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերում: Հանդիպումներին ներկա են եղել WWF-Հայաստանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նախնական թիրախ ընտրված բնակավայրերի վարչականղեկավարները, համայնքապետերը և համայնքի բնակիչները:

Հանդիպումների նպատակն էր համայնքների բնակիչներին ներկայացնել և ընդհանուր քննարկումների միջոցով հաստատել նախնական հարցումների և հանիպումների արդյունքում թիրախ ընտրված արժեշղթաների (անասնապահության/կերարտադրության, տուրիզմի/հյուրընկալության և վայրի հավաքի) արդիականությունն ու կարևորությունը։ Քննարկվեցին նախանշված արժեշղթաների զարգացման խոչընդոտները և դրանց լուծումների վերաբերյալ առաջարկվող նախագծերն ու մեխանիզմները։ Հավաքված տեղեկատվությունը հիմք կծառայի ծրագրի մշակման համար։

Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայիզարգացման համար» ծրագրին, իրականացման նպատակներին ու  հնարավոր ուղղություններին: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համայնքների բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայունօգտագործման  և կառավարման մեխանիզմները: Ինչպես նաև ներկայացվեց բնական պաշարների ևկենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը տնտեսական աճի հետ, համայնքների զարգացմանը նպաստող հնարավոր ուղղությունները և ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների և գյուղականբնակչության եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունները և ներուժը:

Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ  հետ համատեղ իրականացվող ևՇվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը համարվում է«էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF)  տարածաշրջանային ընդլայնվածծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության ևզարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից:

ՀՀ Սյունիքի մարզում Գորիսի տարածաշրջանից Սիսիանի տարածաշրջան անասնագլխի արոտահանման ճանապարհային երթուղու՝ նախրաքաշի կազմակերպմանն ուղղված նախաձեռնություն

Սեպտեմբերի 8-ին, 2021թ., «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում Երևանում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ Սյունիքի մարզի Տեղ, Գորիս, Տաթև համայնքներից դեպի Գորայք համայնքի վարչական տարածքի հեռագնա արոտավայրեր անասնագլխաքանակի արոտահանման նախրաքաշի կազմակերպման երթուղու ճանապարհային քարտեզ-նախագծի և նախրաքաշը սպասարկող ենթակառուցվածքների նախագծա-նախահաշվային ավարտական աշխատանքները ներկայացնելու ևՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին ու թիրախային համայնքներին փոխանցելու նպատակով։

Մասնակիցների ցանկում էին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության, ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի, ՌԶԳ ՀԿ-ի, ինչպես նաև նշված թիրախային համայնքների ներկայացուցիչները:

Միջոցառման ընթացքում ՌԶԳ ՀԿ-ի փորձագետը ներկայացրեց արոտային շրջանում գյուղատնտեսական կենդանիների արոտահանման տարածաշրջանային տեղաշարժի խնդիրները և միջտարածաշրջանային նախրաքաշի երթուղու կազմակերպմանն ուղղված նախաձեռնությունը: Այնուհետև նախագծող կազմակերպության ներկայացուցիչը հանդես եկավ Գորիսի տարածաշրջանից Սիսիանի տարածաշրջան (Տեղ-Գորայք) գյուղատնտեսական կենդանիների արոտահանման սեզոնային տեղաշարժի համար նախատեսված նախրաքաշի անցման երթուղու նախագծի և նախրաքաշը սպասարկող ենթակառուցվածքների տեղորոշման ու նախագծերի ներկայացմամբ:

Միջոցառումն ամփոփվեց համայնքների կողմից նախագծային փաթեթների ստորագրմամբ, որոնք հանձնվեցին Սյունիքի մարզպետարանին և թիրախային համայնքներին:

Հիշեցնենք, որ նախաձեռնումը նախատեսում էր Սյունիքի մարզի Գորիս, Տաթև, Տեղ համայնքներից Սիսիանի տարածաշրջանի Գորայք համայնքի հեռագնա արոտավայրեր անասնագլխի տեղաշարժի խնդրի լուծման կապակցությամբ կազմել հոտերի և նախիրների արոտահանման երթուղու՝ նախրաքաշի հստակ ճանապարհային քարտեզը՝ ներառելով սպասարկող անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների տեղորոշումն (ջրելատեղ, մակատեղ, կացարան, ճանապարh և այլն), ու համապատասխան նախագծերը:

Նախաձեռնության գաղափարը առաջ է եկել 2019 թվականի ապրիլի 30-ին ՀՀ Բնական Կերհանդակների` Արոտավայրերի և Խոտհարքների Կայուն Կառավարմանն Ուղղված Ծրագրերի Համակարգման Հարթակի 4-րդ աշխատաժողովին, երբ Սյունիքի մարզպետարանի և համայնքների կողմից բարձրաձայնվեց Սյունիքի մարզի Գորիս, Տեղ և Տաթև համայնքների խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների կանոնակարգված տեղաշարժի խնդիրը:

Ավարտվեց ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում իրականացվող «Արոտի կայուն կառավարման առավելությունները» իրազեկման արշավը

Օգոստոսի 16-ին ավարտվեց 2021 թվականի մարտի 24-ին ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի 25 խոշորացված համայնքների կողմից մեկնարկած արոտի կայուն կառավարման առավելությունների վերաբերյալ «Պահպանենք մեր արոտը՝ ապահովենք մեր երեխաների ապագան» կարգախոսով իրազեկման արշավը: Իրազեկման արշավն իրականացվել է «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի աջակցությամբ, որն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության» և «Ավստրիական զարգացման գործակալության»  ֆինանսավորմամբ: Նոր կորոնովիրուսային վարակի տարածման պատճառով իրազեկման արշավը հիմնականում անցկացվել է առցանց սոցիալական հարթակների և լրատվական միջոցների օգնությամբ:

Արշավի նպատակն էր բնակչության շրջանում ձևավորել և ամրապնդել բնական ռեսուրսների, մասնավորապես՝ արոտի ողջամիտ ու անվտանգ օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշակույթ:

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության ծրագրային թիմը տեխնիկական աջակցություն է տրամադրել Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի 25 խոշորացված համայնքների համապատասխան աշխատակազմին` արշավի շրջանակներում տեքստային և վիզուալ տեղեկատվական նյութեր և հաղորդագրություններ մշակելու գործում: Երեք ամիսների ընթացքում 2 տեսագրություն, 36 տեքստային հաղորդագրություն է մշակվել և հրապարակվել համայնքապետարանների ֆեյսբուքյան էջերում կամ կայք էջերում:

Արշավի ընթացքում Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի 5 խոշորացված համայնքների երեխաների համար կազմակերպվեց նկարչական մրցույթ  «Իմ արոտը» խորագրով, որը նպատակ ուներ բարձրացնել նրանց հետաքրքրվածությունն ու գիտելիքների մակարդակն արոտների պահպանման կարևորության վերաբերյալ, ինչպես նաև սերմանել պատասխանատվության զգացում շրջակա միջավայրի հանդեպ: Մրցույթի ընթացքում մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց նկարած նկարները, որոնք արտահայտում էին երեխաների պատկերացումները արոտների վերաբերյալ: Արդյունքները ամփոփելուց հետո ընտրվեցին հաղթողները, ովքեր արժանացան պատվոգրերի և նվերների: Մյուս մասնակիցներին էլ տրվեցին խրախուսական պատվոգրեր և մասնակցությունը քաջալերող նվերներ:

Սոցիալական մեդիա հարթակների օգտատեր չհանդիսացող բնակչության իրազեկման համար ևս մշակվել և տարածվել են տեղեկատվական բուկլետներ երկու թեմաներով. «Արոտավայրերի կայուն կառավարման առավելությունները» և «Կերային մշակաբույսերի արտադրություն կլիմայի փոփոխության պայմաններում»: