NEWSARM

Տեխնիկական աջակցություն Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջին

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագրի շրջանակներում շարունակում ենք նպաստել գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմանը։

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ն  ՄԱՎԵՏԱ ծրագրի շրջանակում  վերազինեց Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջնը` տրամադրելով  նոր համակարգիչներ և լաբորատոր սարքավորումներ։

Այս ժամանակակից տեխնիկայի կիրառումը թույլ կտա դասավանդողներին ուսուցումն իրականացնել՝ կիրառելով նորարարական և ինտերակտիվ մեթոդներ: Լաբորատոր սարքավորումների առկայությունը կնպաստի կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգ մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրվածության՝ մոտիվացիայի բարձրացմանը:

Ոլորտում կատարված ներդրումը հնարավորություն կընձեռի բարելավել ուսանողների գիտելիքներն ու հմտությունները՝ աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ մասնագետ դառնալու համար։

ՄԱՎԵՏԱ ծրագիրը ֆինանսավորվում է միջազգային և տեղական կազմակերպությունների լայն կոալիցիայի կողմից՝ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) գլխավորությամբ, ներառյալ Ավստրիական զարգացման գործակալությունը (ADA), Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարությունը (BMZ), Հայաստանի կառավարությունը, Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿն, Իզմիրլյան հիմնադրամը, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿն և «Վանանդ Ագրո» ՓԲԸն:

Ծրագիրն իրականացնող գործընկերներն են Գերմանական զարգացման գործակալությունը (GIZ) և Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿն՝ ՌԶԳի և Բեռնի Կիրառական գիտությունների համալսարանի (HAFL) գյուղատնտեսական, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի ներգրավմամբ: