NEWSARM

Գորիսի գյուղատնտեսական քոլեջի ՄԱՎԵՏԱ ծրագրի գործընկերներին անասնաբուժության ուսումնառության առաջադրանքների ներկայացում և քննարկում

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 10-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԿ) ՀԿ-ն կազմակերպեց անասնաբուժության ուսումնառության առաջադրանքների ներկայացում և քննարկում Գորիսի գյուղատնտեսական քոլեջի դասավանդողների, դուալ ուսուցմամբ քոլեջի հետ համագործակցող անասնաբույժ/մենթորների մասնակցությամբ։

Միջոցառմանն ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՄԱՎԵՏԱ ծրագրի խորրհրդատու՝ Լիլիթ Բեգլարյանը և ընդծեց աշխատաժողովին ներկա կառույցների սերտ համագործակցության կարևորությունը դուալ կրթության իրականացման գործում, որը հաջողության հասնելու գրավականն է։

Այնուհետև, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի  անասնաբույժ/փորձագետ՝ Միքայել Հայկունին մասնակիցներին ներկայացրեց անասնաբուժություն մասնագիտության դուալ կրթության գործնական աշխատանքի ուսումնառության առաջադրանքները, որոնք մշակվել էին Բեռնի Կիրառական գիտությունների համալսարանի (HAFL) փորձագետների աջակցությամբ։ Նա նաև նշեց փաստաթղթերի՝ որպես գործիք, կիրառելու կարևորությունը աշկերը-դասավանդող-գործատու համագործակցության ժամանակ։

Քոլեջի դասավանդողներն ու մենթորները ակտիվ քննարկեցին յուրաքանչյուր ուսումնառության առաջադրանք և առաջարկություն արվեց քննարկման հիման վրա վերանայել դրանք՝ ըստ ուսումնական ծրագրի մոդուլների։