«Ոլորտների թվայնացում մրցունակության բարձրացման համար»

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն 2023-2026թթ ժամանակահատվածում Արևելյան գործընկերության (EaP) երկրներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և թեթև արդյունաբերության ոլորտները ներկայացնող իր գործընկերների հետ համագործակցությամբ՝ կիրականացնի RECONOMY-ի «Ոլորտների թվայնացում մրցունակության բարձրացման համար» ծրագիրը` SIDA-ի գործընկեր HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Ծրագրի թիրախում է Արևելյան գործընկերության երկրներում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և թեթև արդյունաբերության ոլորտների թվային փոխակերպումը, որի նպատակն է նպաստել վերոնշյալ ոլորտների զարգացմանն ու ավելի բարձր եկամուտների ու արժանապատիվ աշխատատեղերի ստեղծմանը կանանց և երիտասարդների համար՝ ներառելով խոցելի խմբերը:

Ծրագրի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունները կմշակեն նորարար և կայուն թվային տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ և լուծումներ, որոնք կադապտացվեն Արևելյան գործընկերության երկրներում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և արտադրական ոլորտների փոքր և միջին ձեռնարկությունների պահանջներին, նպաստելով այս ոլորտների ընկերությունների մրցունակության բարձրացմանը տեղական և միջազգային շուկաներում, ավելի արժանապատիվ աշխատատեղերի ստեղծմանը կանանց և երիտասարդների համար՝ ներառելով խոցելի խմբերը:

«Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում»

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն 2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կիրականացնի «Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում» (REBCA) ծրագիրը։

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից և իրականացվում է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի միջոցով՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի, Մանկական զարգացման հիմնադրամի և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ։

2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական սրացումների հետևանքով ուղղակիորեն տուժել են Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում Ադրբեջանին սահմանակից շրջանների 6 հայկական համայնքներ (ընդհանուր առմամբ 133 բնակավայր և 133165 մարդ), այդ թվում՝ տնտեսական կենսապահովման և պարենային ապահովության առումով։

«Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում» ծրագրի նպատակն է բարելավել Վարդենիս (Գեղարքունիք), Սիսիան (Սյունիք) և Ջերմուկ (Վայոց ձոր) համայնքների սահմանամերձ բնակավայրերի ճգնաժամերին դիմակայելու կարողությունը՝ տրամադրելով մարդասիրական և տնտեսական աջակցություն։

Ծրագիրն երկու հիմնական բաղադրիչ ունի։ Առաջին բաղադրիչով նախատեսվում է սոցիալական աջակցության տրամադրում 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից տուժած ընտանիքներին, իսկ երկրորդ բաղադրիչով՝ վերականգնողական աշխատանքների իրականացում։

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2»

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2» ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողից՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի ֆինանսավորմամբ:

Ծրագիրը «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է: Այն մշակվել է՝ հաշվի առնելով «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ կողմից վերջին 14 տարիների ընթացքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում իրականացված անասնապահության զարգացման ծրագրերի արդյունքներն ու ձեռքբերումները:

Ծրագրի միջամտությունները նպատակ ունեն նպաստել.

Հայաստանի անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին՝ ներքին և արտահանման շուկաներում մասնավոր հատվածի արտադրողականության և մրցունակության բարձրացման միջոցով:

Ծրագիրը հիմնված է ներառական շուկայական համակարգերի զարգացման (IMSD) սկզբունքների վրա, այն է՝ անասնապահության ոլորտում ներգրավված ուղղակի շահառուների կարողությունների զարգացման շնորհիվ իրականացնել ծառայությունների կայուն մոտեցում և համակարգային փոփոխություններ:
Սույն ծրագրի թիրախում են Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի անասնապահությամբ զբաղվող 70 գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսությունները, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:
140 տեղական դերակատարների (մասնավոր և հանրային) կարողությունների զարգացմանը, շուկայի մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերի միջև համագործակցության ու կապերի ամրապնդմանը՝ կայուն և ներառական ծառայությունների մատուցման ու համակարգային փոփոխության միջոցով:
այլն) կարիքներին:

Ծրագիրը կանդրադառնա նաև համընդհանուր թեմաներին, ինչպիսիք են`

  • շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը,
  • կլիմայի փոփոխությունը,
  • գենդերային հավասարությունը, ինչպես նաև խոցելի խմբերի (կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսություններ,
  • հաշմանդամներ,
  • ազգային փոքրամասնություններ,
  • Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչություն:
Uncategorized

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ)

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին՝ նախապատրաստական փուլով, որը հաջողությամբ ամփոփվել է 2022 թվականի օգոստոսին: Այնուհետև մեկնարկել է իրականացման 1-ին հիմնական փուլը, որը կտևի մինչև 2025 թվականի օգոստոսը: 2-րդ հիմնական փուլը կմեկնարկի 2026 թվականին և կտևի մինչ 2030 թվականը։

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտների մասնագետների և ուսանողների գիտելիքն ու հմտությունները: Այն նպաստում է Հայաստանի գյուղական վայրերում կայուն, միջավայրի համար բարենպաստ, ներառական աճին, եկամուտների ավելացմանը և (ինքնա)զբաղվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև օգնում է վերանայել օրենքները և պետական կարգերը դուալ միջին մասնագիտական կրթության կայուն զարգացման համար:

Տեղում ծրագիրն աշխատում է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, ՀԱԱՀ-ի Սիսիանի մասնաճյուղի (Սյունիք), Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի (Լոռի), Բերդի բազմագործառութային պետական քոլեջի (Տավուշ), Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարանի (Արմավիր) և ՀԱԱՀ-ի Երևանի մասնաճյուղի հետ։

ՄԱՎԵՏԱ ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնագիտությունները ներառում են անասնաբուժությունը, կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիան, ֆերմերային գործը, գյուղատնտեսական մեքենաները, կաթնաֆերմայի կառավարումը, պտղատու այգիների այգեգործությունը / ընկույզի և մրգերի մշակումը։

ՄԱՎԵՏԱ ծրագիրը ֆինանսավորվում է միջազգային և տեղական կազմակերպությունների լայն կոալիցիայի կողմից՝ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) գլխավորությամբ, ներառյալ Ավստրիական զարգացման գործակալությունը (ADA), Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարությունը (BMZ), Հայաստանի կառավարությունը, Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿ-ն, Իզմիրլյան հիմնադրամը, Ռազմավարական զարգացման գործակալություն (ՌԶԳ) ՀԿ-ն և «Վանանդ Ագրո» ՓԲԸ-ն:

Ծրագիրն իրականացնող գործընկերներն են Գերմանական զարգացման գործակալությունը (GIZ) և Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿ-ն՝ ՌԶԳ-ի և Բեռնի Կիրառական գիտությունների համալսարանի (HAFL) գյուղատնտեսական, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի ներգրավմամբ:

Uncategorized

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար»

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թ-ի ապրիլի 15-ին: Ծրագիրը համարվում է «էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF) տարածաշրջանային ընդլայնված ծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից։

Հայաստանում Ծրագիրն իրականացվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության աջակցությամբ, Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի հետ համատեղ:

Ծրագրի նպատակն է բարելավել հեռավոր շրջաններում ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների եկամուտները և գյուղական բնակչության բնական ապրուստի միջոցները՝ տեղական բնական ռեսուրսների տնտեսապես ավելի արդյունավետ և ավելի կայուն օգտագործման և կառավարման շնորհիվ (ոչ փայտանյութային արտադրանքի օգտագործում և մշակում,  հատապտուղների, ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի հավաք, մշակում և արտադրություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն):

Բնական պաշարների պահպանության և կենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը կնպաստի տնտեսական աճին և  շրջակա միջավայրի ու կլիմայի փոփոխության քաղաքականության մշակմանը:

Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստանի Տավուշի, Լոռու, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում։