Uncategorized

Համագործակցություն Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) հետ

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն 2012 թվականից համագործակցում է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) հետ՝ վերջինիս ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր և հետազոտություններ, որոնք հակիրճ ներկայացված են ստորև.

 • «Հայաստանում անասնաբուժական ծառայությունների տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ աջակցություն». Ծրագրի նպատակ` Սյունիքի մարզում անասնաբուժական ծառայությունների պետական հատվածի հզորացում՝ նպաստելով Հայաստանում սննդամթերքի անվտանգության համակարգի բարելավմանը և գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը:
 • «Երկակի նշանակության խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահպանման և գենետիկական նմուշների հավաքագրման ազգային հետազոտություն»․ Ուսումնասիրության նպատակ՝ գնահատել Հայաստանում կովկասյան գորշ խոշոր եղջերավոր կենդանիների ցեղի գենետիկական ռեսուրսների, արտադրական միջավայրի և բուծման հետ կապված ներկա իրավիճակը, բացահայտել ընտրված ցեղի առավելությունները, թույլ կողմերը, խոչընդոտները և հնարավորությունները:
 • «Ինչպես բարելավել սիլոսի և կերերի պատրաստումը ստուգումների հաշվետվությունների հիման վրա». Հետազոտության նպատակ՝ գնահատել կենդանիների համար սիլոսի և կերերի սննդային որակը և առաջարկություններ մշակել ֆերմերներին իրենց տնտեսություններում սիլոսի և կերի որակի բարելավման վերաբերյալ: 
 • «Արհեստական սերմնավորման ներկա իրավիճակը Հայաստանում». Հետազոտության նպատակ՝ գնահատել Հայաստանում ներկայումս առկա խոշոր եղջերավոր կենդանիների արհեստական սերմնավորման (ԱՍ) ծառայությունների տեխնիկական և ենթակառուցվածքային սահմանափակումները, ինչպես նաև առաջարկություններ ներկայացնել ԱՍ ծառայությունների բարելավման ոլորտների վերաբերյալ:
 • «Հակամանրէային նյութերի օգտագործման և հակամանրէային դիմադրության փորձարկման համար նմուշների հավաքագրման հետազոտության իրականացում Հայաստանում». Հետազոտության նպատակ՝ ուսումնասիրել ֆերմերների և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողների գիտելիքները, վերաբերմունքը և գործելակերպը հիմնական անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության համակարգերի, անասնաբույժների, կեր արտադրողների/ գործարանների և անասնաբուժական դեղատների միջև՝ բացահայտելու նրանց հակամանրէային օգտագործման օրինաչափությունները:
 • «Վեց երկրների և չորս լեզուների համար տվյալների հավաքագրման շարժական համակարգի մշակում»․ Ծրագրի նպատակ՝ հակամանրէային դեղամիջոցների օգտագործման օրինաչափության և հակամանրէային դիմադրության վերաբերյալ անասնաբուծական արտադրանք արտադրողների, անասնաբույժների, անասնաբուժական դեղատների և կեր արտադրողների/ գործարանների գիտելիքների, վերաբերմունքի և գործելակերպի ուսումնասիրության համար տվյալների հավաքագրման շարժական համակարգի մշակում:
 • «Արտակարգ իրավիճակում մարդասիրական օգնություն Հայաստանում հակամարտությունից տուժած խոցելի խմբերին». Ծրագրի նպատակ՝ բարձրացնել շահառուների (տեղահանված ընտանիքների) գիտելիքները անասնաբուծության հաջողված փորձի և ֆերմայի կառավարման վերաբերյալ։
 • «Կաթնամթերքի և թռչնաբուծական ֆերմերների և անասնաբույժների կարողությունների զարգացման ծրագիր՝ նվազեցնելու հակամանրէային նյութերի օգտագործումը՝ բարելավված անասնապահության և կենսաանվտանգության պրակտիկայի միջոցով». Ծրագրի նպատակ` բարձրացնել կաթնամթերքի և թռչնաբուծական ֆերմերների և անասնաբույժների գիտելիքները հակամանրէային դեղամիջոցների կրճատման վերաբերյալ և նպաստել կենսանվտանգության և հաջողված փորձի կիրառմանը:
 • «Ֆերմաների, անասնաշուկաների և սպանդանոցների փոխկապակցում»․ Ծրագրի նպատակ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող անասնաշուկաներից և սպանդանոցներից տվյալներ հավաքագրել և վերլուծել՝ փորձելով հասկանալ դրանց միջև կենդանիների տեղաշարժը, ինչպես նաև սպանդանոցների կառուցվածքն ու գործելակերպերը Հայաստանում։

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ոլորտների թվայնացում հանուն մրցունակության»

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն 2023-2026թթ ժամանակահատվածում Արևելյան գործընկերության (EaP) երկրներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և թեթև արդյունաբերության ոլորտները ներկայացնող իր գործընկերների հետ համագործակցությամբ՝ կիրականացնի RECONOMY-ի «Ոլորտների թվայնացում հանուն մրցունակության» ծրագիրը` SIDA-ի գործընկեր HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Ծրագրի թիրախում է Արևելյան գործընկերության երկրներում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և թեթև արդյունաբերության ոլորտների թվային փոխակերպումը, որի նպատակն է նպաստել վերոնշյալ ոլորտների զարգացմանն ու ավելի բարձր եկամուտների ու արժանապատիվ աշխատատեղերի ստեղծմանը կանանց և երիտասարդների համար՝ ներառելով խոցելի խմբերը:

Ծրագրի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունները կմշակեն նորարար և կայուն թվային տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ և լուծումներ, որոնք կադապտացվեն Արևելյան գործընկերության երկրներում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և արտադրական ոլորտների փոքր և միջին ձեռնարկությունների պահանջներին, նպաստելով այս ոլորտների ընկերությունների մրցունակության բարձրացմանը տեղական և միջազգային շուկաներում, ավելի արժանապատիվ աշխատատեղերի ստեղծմանը կանանց և երիտասարդների համար՝ ներառելով խոցելի խմբերը:

«Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում»

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն 2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կիրականացնի «Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում» (REBCA) ծրագիրը։

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից և իրականացվում է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի միջոցով՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի, Մանկական զարգացման հիմնադրամի և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ։

2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական սրացումների հետևանքով ուղղակիորեն տուժել են Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում Ադրբեջանին սահմանակից շրջանների 6 հայկական համայնքներ (ընդհանուր առմամբ 133 բնակավայր և 133165 մարդ), այդ թվում՝ տնտեսական կենսապահովման և պարենային ապահովության առումով։

«Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում և տնտեսական վերականգնում» ծրագրի նպատակն է բարելավել Վարդենիս (Գեղարքունիք), Սիսիան (Սյունիք) և Ջերմուկ (Վայոց ձոր) համայնքների սահմանամերձ բնակավայրերի ճգնաժամերին դիմակայելու կարողությունը՝ տրամադրելով մարդասիրական և տնտեսական աջակցություն։

Ծրագիրն երկու հիմնական բաղադրիչ ունի։ Առաջին բաղադրիչով նախատեսվում է սոցիալական աջակցության տրամադրում 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից տուժած ընտանիքներին, իսկ երկրորդ բաղադրիչով՝ վերականգնողական աշխատանքների իրականացում։

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2»

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2» ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողից՝ Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի` Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության ֆինանսավորմամբ:

Ծրագիրը «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է: Այն մշակվել է՝ հաշվի առնելով «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ կողմից վերջին 14 տարիների ընթացքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում իրականացված անասնապահության զարգացման ծրագրերի արդյունքներն ու ձեռքբերումները:

Ծրագրի միջամտությունները նպատակ ունեն նպաստել.

Հայաստանի անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին՝ ներքին և արտահանման շուկաներում մասնավոր հատվածի արտադրողականության և մրցունակության բարձրացման միջոցով:

Ծրագիրը հիմնված է ներառական շուկայական համակարգերի զարգացման (IMSD) սկզբունքների վրա, այն է՝ անասնապահության ոլորտում ներգրավված ուղղակի շահառուների կարողությունների զարգացման շնորհիվ իրականացնել ծառայությունների կայուն մոտեցում և համակարգային փոփոխություններ:
Սույն ծրագրի թիրախում են Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի անասնապահությամբ զբաղվող 70 գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսությունները, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:
140 տեղական դերակատարների (մասնավոր և հանրային) կարողությունների զարգացմանը, շուկայի մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերի միջև համագործակցության ու կապերի ամրապնդմանը՝ կայուն և ներառական ծառայությունների մատուցման ու համակարգային փոփոխության միջոցով:
այլն) կարիքներին:

Ծրագիրը կանդրադառնա նաև համընդհանուր թեմաներին, ինչպիսիք են`

 • շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը,
 • կլիմայի փոփոխությունը,
 • գենդերային հավասարությունը, ինչպես նաև խոցելի խմբերի (կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսություններ,
 • հաշմանդամներ,
 • ազգային փոքրամասնություններ,
 • Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչություն:
Uncategorized

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ)

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին՝ նախապատրաստական փուլով, որը հաջողությամբ ամփոփվել է 2022 թվականի օգոստոսին: Այնուհետև մեկնարկել է իրականացման 1-ին հիմնական փուլը, որը կտևի մինչև 2025 թվականի օգոստոսը: 2-րդ հիմնական փուլը կմեկնարկի 2026 թվականին և կտևի մինչ 2030 թվականը։

«Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտների մասնագետների և ուսանողների գիտելիքն ու հմտությունները: Այն նպաստում է Հայաստանի գյուղական վայրերում կայուն, միջավայրի համար բարենպաստ, ներառական աճին, եկամուտների ավելացմանը և (ինքնա)զբաղվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև օգնում է վերանայել օրենքները և պետական կարգերը դուալ միջին մասնագիտական կրթության կայուն զարգացման համար:

Տեղում ծրագիրն աշխատում է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, ՀԱԱՀ-ի Սիսիանի մասնաճյուղի (Սյունիք), Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի (Լոռի), Բերդի բազմագործառութային պետական քոլեջի (Տավուշ), Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարանի (Արմավիր) և ՀԱԱՀ-ի Երևանի մասնաճյուղի հետ։

ՄԱՎԵՏԱ ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնագիտությունները ներառում են անասնաբուժությունը, կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիան, ֆերմերային գործը, գյուղատնտեսական մեքենաները, կաթնաֆերմայի կառավարումը, պտղատու այգիների այգեգործությունը / ընկույզի և մրգերի մշակումը։

ՄԱՎԵՏԱ ծրագիրը ֆինանսավորվում է միջազգային և տեղական կազմակերպությունների լայն կոալիցիայի կողմից՝ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) գլխավորությամբ, ներառյալ Ավստրիական զարգացման գործակալությունը (ADA), Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարությունը (BMZ), Հայաստանի կառավարությունը, Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿ-ն, Իզմիրլյան հիմնադրամը, Ռազմավարական զարգացման գործակալություն (ՌԶԳ) ՀԿ-ն և «Վանանդ Ագրո» ՓԲԸ-ն:

Ծրագիրն իրականացնող գործընկերներն են Գերմանական զարգացման գործակալությունը (GIZ) և Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն (HEKS/EPER) ՀԿ-ն՝ ՌԶԳ-ի և Բեռնի Կիրառական գիտությունների համալսարանի (HAFL) գյուղատնտեսական, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի ներգրավմամբ: