Արոտների մշտադիտարկման, արդյունավետ օգտագործման և կայուն կառավարման կարգերի կիրառման թեմատիկ դասընթացներ

Սույն թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին ՀՀ Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի յոթ համայնքների տեղական ինքնակառավարման (ՏԻ) մարմինների և արոտօգտագործող համայնքային տնտեսվարողների համար կազմակերպվել են դասընթացներ արոտների համապարփակ կառավարման թեմաներով: Կազմակերպված դասընթացների հիմնական նպատակն է, ՏԻ մարմինների, համայնքային մասնագետների և արոտօգտագործողների կարողությունների բարելավումն ու զարգացումը բնական կերային հանդակների`արոտների մշտադիտարկման կազմակերպման, համայնքային գյուղական բնակավայրերի մակարդակներում արոտների կայուն կառավարման պլանների մշակման, հերթափոխ արոտաբաժնային կարգով արոտօգտագործման նախագծերի` արոտաշրջանառությունների և սեզոնային արոտօգտագործման օրացուցային գրաֆիկների մշակման, ինչպես նաև արդյունավետ արոտօգտագործումներ իրականացնելու գործառույթներում:

Կազմակերպված դասընթացների համար, որպես մեթոդական ուղեցույցներ գործածվել են «Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության» (ԳՄՀԸ)-ի կողմից մշակված «Արոտների մշտադիտարկման ձեռնարկ, Հայաստան»-ը, «Բնական կերային հանդակների կայուն կառավարման պլանների կազմման ուղեցույց»-ը, ինչպես նաև «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի մասնագիտական խմբի կողմից մշակված «Բնական կերային հանդակների արդյունավետ կառավարում»  և «Արոտամարգագետնային և դաշտավարական կերարտադրության վարում, շրջակա միջավայրի պահպանություն» ուսուցողական ձեռնարկները:

Դասընթացները կազմակերպվել են «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ու Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության  կողմից ֆինանսավորվող՝«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում:                                                                    

 

«ՀՀ-ում կաթից արտադրված մթերքի շուկայում առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերհանում» թեմայով քննարկում

ՀՀ ԿԵ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը,  «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ հետ համատեղ, արձագանքելով ՀՀ-ում գործող բազմաթիվ կաթ վերամշակողների կողմից բարձրաձայնվող հրատապ խնդիրներին, 2019թ. փետրվարի 21-ին Երևանում կազմակերպել և անցկացրել են հանդիպում-քննարկում՝ «ՀՀ-ում կաթից արտադրված մթերքի շուկայում առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերհանում» թեմայով:Միջոցառմանը ներկա էին շուրջ 60 կաթ վերամշակողներ Հայաստանի տարբեր մարզերից, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ ԱԺ՝ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ոլորտում գործունեություն ծավալող մի քանի ՀԿ-ներ: Քննարկման հիմնական թեմաները հետևյալն էին.

 ՀՀ-ում պանրի և կաթնամթերքի մակնշման, պիտակավորման և փաթեթավորման հանդեպ առկա պահանջները, դրանց կիրառումը, առկա բացերը և ազդեցությունը կաթից արտադրված տեղական արտադրանքի մրցունակության վրա:

  • ՀՀ-ում պանրի և կաթնամթերքի ոլորտում հարկային քաղաքականությունը (մասնավորապես ԱԱՀ-ի և դրոշմանիշների հետ կապված) և վարչարարությունը, առկա բացերը և ազդեցությունը կաթից արտադրված տեղական արտադրանքի մրցունակության վրա:
  •  Աշխատանքային հանդիպման արդյունքում համատեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ ստեղծել առաջարկությունների փաթեթ, որը կներկայացվի ՀՀ Կառավարությանը՝ համաձայն ընթացակարգերի:

Նախաձեռնությունը  կազմակերպվել է «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» Ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացնում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն՝  Ավստրիական  Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային  միավոր՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության  և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ:

Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում

«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն շարունակում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում իրականացնել  «Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը թիրախային համայնքներում» ենթածրագիրը, որը նպատակ ունի ներդնել և խթանել արդյունավետ փորձի կիրառումը տարբեր կերատեսակների արտադրության գործում: 2019թվ. ենթածրագրում ներգրաված են Սյունիքի մարզի՝ Գորայք, Սիսիան, Տեղ Կապան և Վայոց ձորի՝ Ջերմուկ, Արենի, Զառիթափ համայնքներից 80 ֆերմեր:

Ենթածրագիրը նախատեսում է աջակցել ֆերմերային տնտեսություններին իրականացնելու կերային մշակաբույսերի արդյունավետ մշակություն: Մշակվող տարածքների ընդլայնման և նոր մոտեցումների կիրառման շնորհիվ Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի թիրախային համայնքներում կզարգանա կերարտադրությունը, ինչը կնպաստի կերային մշակաբույսերի առավել արդյունավետ մշակմանն ու վարելահողերի մշակման ծախսերի կրճատմանը, կերային մշակաբույսերի և անասնակերի քանակի աճին, կաթի ծավալների ավելացմանը, հետևաբար նաև ֆերմերի կայուն եկամտի ապահովմանը:

Նախաձեռնության շրջանակներում ֆերմերների համար կազմակերպվող դասընթացների ընթացքում ֆերմերին են  ներկայացվում կերային մշակաբույսերի մշակության ագրոտեխնիկան, կերային մշակաբույսերի արդյունավետությունը ընդգծող բիզնես մոդելը, ինչպես նաև տրամադրվում է անհատական խորհրդատվություն՝ տեխնոլոգիական քարտերի կազմման համար:

Ենթածրագրի հաջորդ փուլերի ընթացքում նախատեսվում է մասնակիցների հետ իրականացնել այցեր իրենց համայնքներ և գնահատել հողային ռեսուրսների վիճակը՝ հողի մեխանիկական կազմը, հողի ռելիեֆը, հողի քարքարոտությունը և հողի պիտանիությունը ցանքի համար: Դասընթացներից և հողի գնահատման ավարտից հետո ենթածրագրի երրորդ փուլը ենթադրում է մասնակիցների հետ պայմանագրերի կնքում և ծրագրի աջակցությամբ սերմերի ձեռքբերում:

2019թ. գարնանը նախատեսվում է մշակել, ընդհանուր առմամբ 89 հա վարելահող, մասնակիցների կողմից իրականացնելով՝ կորնգանի ցանք գարու ենթացանքով:

Առ այսօր, 2015թ. սկսած ծրագրի աջակցությամբ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում 558 ֆերմեր ձեռք են բերել գիտելիքներ կերային մշակաբույսերի մշակության ագրո-տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, բարձրարժեք  կերային մշակաբույսերի ցանքի տակ  է դրվել 496 հեկտար վարելահող:

«Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը թիրախային համայնքներում» ենթածրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության  կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում:

Կաթ վերամշակողների համար կազմակերպվեց փորձի փոխանակման և ճանաչողական այց Լեհաստան

«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից սույն թվականի հունվարի 28-ից մինչև փետրվարի 2-ը Հայաստանի կաթ վերամշակողների համար կազմակերպվեց փորձի փոխանակման այց դեպի Լեհաստան: Այցը կազմակերպվել էր Վարշավայի ագրարային համալսարանի հետ համագործակցության շրջանակներում: Մասնակցում էին թվով 20 մասնագետներ՝ վերամշակողներ, ինչպես «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս ծրագրի» թիրախային համայնքներից, այնպես էլ «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի թիրախային համայնքներից:  Այցին մասնակցում էին, ինչպես փոքր և միջին մեծության ընկերություններ և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ՝ Հայկավան կաթ և Երփին, այնպես էլ խոշոր վերամշակողներ՝ Էլոլա, Մարիաննա, Սիս-Ալպ, Լոռվա Կաթ  և այլն:

Այցելության ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ ֆերմերային տնտեսության կառավարման, կաթի արտադրության, հավաքման, տեղափոխման և վերամշակման լավագույն փորձին:  Լեհաստանի խոշորագույն կաթնամթերքի արտադրական ձեռնարկություն և ֆերմա նախատեսված այցերը հնարավորություն ընձեռեցին համագործակցություն հաստատել լեհական ընկերությունների և մասնագետների հետ, տեսնել և փորձարկել նոր սարքավորումներ, սովորել որակյալ կաթնամթերք արտադրելու  նոր լուծումներն ու մեխանիզմները:

Մեկ այլ լավ հնարավորություն էր մասնակիցների  համար այցը Central Agriculture Trade 2019 EXPO- ին, որի ժամանակ մասնակիցները  ծանոթացան Լեհաստանից  և այլ Եվրոպական  երկրներից  գործընկերների հետ, քննարկեցին հնարավոր համագործակցությունը և ծանոթացան գյուղատնտեսության ոլորտում առկա ձեռքբերումներին ու ժամանակակից և արդյունավետ լուծումներին:

Լեհաստան կատարած այցը հիանալի հնարավորություն ընձեռեց հանդիպել Լեհաստանի մասնագետների հետ, քննարկել տեղական խնդիրները և համեմատել դրանք հայկական կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում առկա նմանատիպ խնդիրների հետ, փորձելով արդյունավետ լուծումներ գտնել կիրառելի բոլոր կաթնամթերք արտադրող  ընկերությունների համար:

ՄԿՈւ ոլորտի զարգացմամբ զբաղվող դոնոր կազմակերպությունների հանդիպում

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ, «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 13-ից 14-ը կազմակերպել է ՄԿՈւ ոլորտում ծրագրեր իրականացնող դոնոր կազմակերպությունների քննարկումների հարթակի երկրորդ հանդիպումը:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը շնորհակալություն է հայտնել դոնոր կազմակերպություններին՝ ընդգծելով, որ ՄԿՈՒ ոլորտի զարգացման գործում մեծ աշխատանք է տարվում, որի պտուղները երկրի տնտեսության համար տեսանելի կլինեն կարճ ժամանակահատվածում: Հովհաննես Հովհաննիսյանը ընդգծեց կարիքների գնահատում իրականացնելու անհրաժեշտությունը, ոլորտում առկա խնդիրները բացահայտելու համար և կարևորեց բարձր տեխնոլոգիական ուղղությունների գծով նոր մասնագիտությունների ներդրումը, որը հնարավոր է իրականացնել նաև կարճաժամկետ ուսուցման միջոցով:

Առաջին օրվա ավարտին նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի բարեփոխումներին ակտիվ մասնակցելու և մեծ ավանդ ներդնելու համար ներկա կազմակերպությունները պարգևատրվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգրերով: