«Ինչպես զարգացնել ուսումնական հաստատության կայունությունը, հայթայթել ռեսուրսներ և տրամադրել վճարովի ծառայություններ» թեմայով կարծաժամկետ դասընթաց

Ս.թ. սեպտեմբերի 22-28-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ն «Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրգանակներում՝ որն իրականացվում է Sida-ի գործընկեր HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ, իրականացրեց «Ինչպես զարգացնել ուսումնական հաստատության կայունությունը, հայթայթել ռեսուրսներ և տրամադրել վճարովի ծառայություններ» թեմայով կարծաժամկետ դասընթաց:

 

Դասընթացի նպատակն է փոխանցել մասնակիցներին անհրաժեշտ հմտություններ լրացուցիչ ֆոնդեր ներգրավելու, ֆոնդհայթհայթման ժամանակակից գործիքներին տիրապետելու, գործընկերների շրջանակներն ընդլայնելու և վճարովի ծառայությունների խթանման գործիքների ու միջոցների վերաբերյալ:

 

Ծրագրի շրջանակներում ՌԶԳ-ն՝ որպես ծրագրի գործընկեր, սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հետ և սույն դաընթացն իրականացվեց համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի (ՀԱԱՀ վարչական անձնակազմ, դասախոսներ, ՀԱԱՀ գիտական կենտրոնների ներկայացուցիչներ) համար:

 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներն իրենց գոհունակությունը հայտնեցին դասընթացավարից և կազմակերպիչներից և իրենց ստացած հմտությունները գնահատեցին շատ օգտակար, արդյունավետ և կիրառելի իրենց առօրյա աշխաըանքում:

Uncategorized

Բերքի Տոն՝ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ և ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆ 2021

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրերի աջակցությամբ վներջիններիս թիրախային համայնքների 7 շահառու կանայք Սեպտեմբերի 18-ին մասնակցեցին  Բերքի Տոնին՝ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ և ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ:

ՌԶԳ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում նրանք մշտապես ակտիվ մասնակցել են ֆերմերների կարողությունները բարելավող դասընթացների և փառատոնների: Ինչպես նաև մեծ մասը առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում էին Բերքի Տոնին:

Մեղր, մուրաբաներ, լեռնային դեղաբույսերի և խոտաբույսերի փունջ, ձու, կաթնամթերք, լոբի, մասուր, թթուների և պանիրների տեսականի, թթու լավաշ, գաթա, գինի, օղի և այլն: Ահա տնական ու էկոլոգիապես մաքուր մթերքների այն ցանկը, որով կանայք մասնակցեցին այս տարվա փառատոնին:

Վաճառքից գոյացած եկամուտից բացի մասնակիցները շփումներով լի օր ունեցան, ինչպես նաև իրենց բնակավայրերն ու ապրանքները ավելի ճանաչելի ու հասանելի դարձրեցին սպառողների համար:

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար». հանդիպումներ Տավուշի և Լոռու համայնքների բնակիչների հետ

2021թ-ի սեպտեմբերի 13-17-ն ընկած ժամանակահատվածում  Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվել ծրագրի  թիրախ հանդիսացող Տավուշ և Լոռ մարզերում: Հանդիպումներին ներկա են եղել WWF-Հայաստանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նախնական թիրախ ընտրված բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, համայնքապետերը և համայնքի բնակիչները:

Հանդիպումների նպատակն էր համայնքների բնակիչներին ներկայացնել և ընդհանուր քննարկումների միջոցով հաստատել նախնական հարցումների և հանիպումների արդյունքում թիրախ ընտրված արժեշղթաների (անասնապահության/կերարտադրության, տուրիզմի/հյուրընկալության և վայրի հավաքի) արդիականությունն ու կարևորությունը։ Քննարկվեցին նախանշված արժեշղթաների զարգացման խոչընդոտները և դրանց լուծումների վերաբերյալ առաջարկվող նախագծերն ու մեխանիզմները։ Հավաքված տեղեկատվությունը հիմք կծառայի ծրագրի մշակման համար։

Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ ներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրին, իրականացման նպատակներին ու  հնարավոր ուղղություններին: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համայնքների բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն օգտագործման  և կառավարման մեխանիզմները: Ինչպես նաև ներկայացվեց բնական պաշարների և կենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը տնտեսական աճի հետ, համայնքների  զարգացմանը նպաստող հնարավոր ուղղությունները և ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների և գյուղական բնակչության եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունները և ներուժը:

Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ  հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը համարվում է «էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF)  տարածաշրջանային ընդլայնված ծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից:

Uncategorized

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար». հանդիպումներ Սյունիքի և Վայոց Ձորի համայնքների բնակիչների հետ

2021թ-ի սեպտեմբերի 9-10-ն ընկած ժամանակահատվածում  Բնության համաշխարհային  հիմնադրամիհայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական ԶարգացմանԳործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման ևհամագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտներըշուկայի զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվելծրագրի  թիրախ հանդիսացող Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերում: Հանդիպումներին ներկա են եղել WWF-Հայաստանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նախնական թիրախ ընտրված բնակավայրերի վարչականղեկավարները, համայնքապետերը և համայնքի բնակիչները:

Հանդիպումների նպատակն էր համայնքների բնակիչներին ներկայացնել և ընդհանուր քննարկումների միջոցով հաստատել նախնական հարցումների և հանիպումների արդյունքում թիրախ ընտրված արժեշղթաների (անասնապահության/կերարտադրության, տուրիզմի/հյուրընկալության և վայրի հավաքի) արդիականությունն ու կարևորությունը։ Քննարկվեցին նախանշված արժեշղթաների զարգացման խոչընդոտները և դրանց լուծումների վերաբերյալ առաջարկվող նախագծերն ու մեխանիզմները։ Հավաքված տեղեկատվությունը հիմք կծառայի ծրագրի մշակման համար։

Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայիզարգացման համար» ծրագրին, իրականացման նպատակներին ու  հնարավոր ուղղություններին: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին համայնքների բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայունօգտագործման  և կառավարման մեխանիզմները: Ինչպես նաև ներկայացվեց բնական պաշարների ևկենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը տնտեսական աճի հետ, համայնքների զարգացմանը նպաստող հնարավոր ուղղությունները և ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների և գյուղականբնակչության եկամուտները ավելացնելու հնարավորությունները և ներուժը:

Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ  հետ համատեղ իրականացվող ևՇվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը համարվում է«էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF)  տարածաշրջանային ընդլայնվածծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության ևզարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից:

ՀՀ Սյունիքի մարզում Գորիսի տարածաշրջանից Սիսիանի տարածաշրջան անասնագլխի արոտահանման ճանապարհային երթուղու՝ նախրաքաշի կազմակերպմանն ուղղված նախաձեռնություն

Սեպտեմբերի 8-ին, 2021թ., «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում Երևանում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ Սյունիքի մարզի Տեղ, Գորիս, Տաթև համայնքներից դեպի Գորայք համայնքի վարչական տարածքի հեռագնա արոտավայրեր անասնագլխաքանակի արոտահանման նախրաքաշի կազմակերպման երթուղու ճանապարհային քարտեզ-նախագծի և նախրաքաշը սպասարկող ենթակառուցվածքների նախագծա-նախահաշվային ավարտական աշխատանքները ներկայացնելու ևՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին ու թիրախային համայնքներին փոխանցելու նպատակով։

Մասնակիցների ցանկում էին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության, ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի, ՌԶԳ ՀԿ-ի, ինչպես նաև նշված թիրախային համայնքների ներկայացուցիչները:

Միջոցառման ընթացքում ՌԶԳ ՀԿ-ի փորձագետը ներկայացրեց արոտային շրջանում գյուղատնտեսական կենդանիների արոտահանման տարածաշրջանային տեղաշարժի խնդիրները և միջտարածաշրջանային նախրաքաշի երթուղու կազմակերպմանն ուղղված նախաձեռնությունը: Այնուհետև նախագծող կազմակերպության ներկայացուցիչը հանդես եկավ Գորիսի տարածաշրջանից Սիսիանի տարածաշրջան (Տեղ-Գորայք) գյուղատնտեսական կենդանիների արոտահանման սեզոնային տեղաշարժի համար նախատեսված նախրաքաշի անցման երթուղու նախագծի և նախրաքաշը սպասարկող ենթակառուցվածքների տեղորոշման ու նախագծերի ներկայացմամբ:

Միջոցառումն ամփոփվեց համայնքների կողմից նախագծային փաթեթների ստորագրմամբ, որոնք հանձնվեցին Սյունիքի մարզպետարանին և թիրախային համայնքներին:

Հիշեցնենք, որ նախաձեռնումը նախատեսում էր Սյունիքի մարզի Գորիս, Տաթև, Տեղ համայնքներից Սիսիանի տարածաշրջանի Գորայք համայնքի հեռագնա արոտավայրեր անասնագլխի տեղաշարժի խնդրի լուծման կապակցությամբ կազմել հոտերի և նախիրների արոտահանման երթուղու՝ նախրաքաշի հստակ ճանապարհային քարտեզը՝ ներառելով սպասարկող անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների տեղորոշումն (ջրելատեղ, մակատեղ, կացարան, ճանապարh և այլն), ու համապատասխան նախագծերը:

Նախաձեռնության գաղափարը առաջ է եկել 2019 թվականի ապրիլի 30-ին ՀՀ Բնական Կերհանդակների` Արոտավայրերի և Խոտհարքների Կայուն Կառավարմանն Ուղղված Ծրագրերի Համակարգման Հարթակի 4-րդ աշխատաժողովին, երբ Սյունիքի մարզպետարանի և համայնքների կողմից բարձրաձայնվեց Սյունիքի մարզի Գորիս, Տեղ և Տաթև համայնքների խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների կանոնակարգված տեղաշարժի խնդիրը: