«Կանաց տնտեսական հզորացում» և «Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկում»

2021 թ. օգոստոսի 18-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում  Գեղարքունիքի մարզի շահառու համայնքների անասնապահությամբ զբաղվող կանանց համար իրականացվել է «Կանաց տնտեսական հզորացում»  և «Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկում» թեմաներով դասընթաց՝համաձայն նախապես մշակված ժամանակացույցի և գրաֆիկի, որը համախմբեց գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կանանց:

«Կանաց տնտեսական հզորացում» թեմայի շրջանակներում ներկայացվեց կանանց դերի ազդեցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես նաև նրանց առաջնորդական հատկությունների ձևավորման և որոշումներ կայացնելու հմտությունների զարգացման կարևորությունը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության, մասնավորապես անասնապահության ոլորտում ներգրավված են մեծ թվով կանայք, ովքեր հսկայական ազդեցություն են ունենում տնտեսության զարգացման ոլորտում:

Դասընթացի երկրորդ հատվածում մասնակիցները ծանոթացան Հայաստանում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առկա իրավիճակին և լուծում պահանջող օրհասկան հարցերին՝ մատնանշելով, որ կանայք առավել խոցելի են այս ոլորտի հանդեպ, այդ իսկ պատճառով պետք է կլիմայի փոփոխությունը և կանանց գործունեությունը դիտարկել որպես ամբողջականություն:

Դասընթացն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև պրակտիկ վարժությունների ձևաչափով: Ավարտին մասնակիցներին հանձնվեցին գյուղատնեսական նվերներ:

Uncategorized

«Կանանց տնտեսական հզորացում» թեմայով դասընթաց

Օգոստոսի 5-ին, 2021, «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի (ՌԶԳ) կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզի Ամասիա խոշորացված համայնքի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ «Կանանց տնտեսական հզորացում» թեմայով դասընթաց:

Դասընթացի ընացքում մասնակիցներին ներկայացվեց կնոջ և տղամարդու միջև առկա սոցիալական տարբերությունները և հասարակության կողմից նրանց վերագրված դերերի առանձնահատկությունները, վերջիններիս հավասար իրավունքների ու հնարավորությունների և տղամարդկանց հետ գործընկերային հարաբերություններ ամրապնդելու կարևորությունը: Դասընթացի ընթացքում նաև ներկայացվեց, թե ինչպիսի շղթայական ազդեցութույուն կարող է ունենալ կանանց ներգրավվածությունը  տնտեսական զարգացման բնագավառում:

Դասընթացն անցավ ինտերակտիվ ձևաչափով՝ ամբողջ ընթացքում կանայք արտահայտեցին կարծիքներ, կիսվեցին իրենց դիտարկումներով, թե ի՞նչ դեր և պարտականություններ են իրականացնում կանայք և տղամարդիկ իրենց շրջապատում և տանը, վերհանեցին առկա խնդիրներն ու հնարավոր լուծումներ առաջարկեցին:

Մասնակիցների մոտ առավել հետաքրքրություն առաջացրեց կանանց դերի ու նշանակության վեևաբերյալ պատմական ակնարկը՝ և՛Հայաստանի, և՛ համաշխարհային փորձի օրինակներով,  ինչպես նաև ժամանակակից աշխարհում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանանց ձեռքբերումներն ու հաջողությունները:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները որոշեցին նախաձեռնել Ամասիայի կանանց ակումբ, որի շրջանակներում կփորձեն լուծել համայնքի լոկալ խնդիրները:

«Կլիմայի փոփոխության և անասնապահության կայուն զարգացման փոխկապակցվածությունը» թեմայով երկօրյա դասընթացի

2021 թ. հուլիսի 27-ին և 28-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ իրազեկման և երիտասարդների անասնապահության ոլորտի հանդեպ հետաքրքրության բարձրացում» արշավի շրջանակներում անցկացվել է «Կլիմայի փոփոխության և անասնապահության կայուն զարգացման փոխկապակցվածությունը» թեմայով երկօրյա դասընթաց `«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի Շիրակի մարզի շահառու համայնքների ակտիվ խմբերի 20 երիտասարդների համար :

Դասընթացի նպատակն էր ներգրավել երիտասարդներին անասնապահության ոլորտ կամ մասնագիտական նորարար գաղափարները ներդնել անասնապահության կայուն զարգացման համար:

Դասընթացը բաղկացած էր երկու փուլից՝ տեսական և գոծնական։

Դասընթացի առաջին օրը Գյումրիի «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի գրասենյակում երիտասարդներին ներկայացվեց «Կլիմայի փոփոխության և անասնապահության կայուն զարգացման փոխկապակցվածությունը»  թեմայով տեսական նյութ, որը վերաբերվում էր Հայաստանի ընդհանուր էկոլոգիական վիճակին, ջրի և օդի աղտոտվածության հիմնախնդիրներին և, թե ինչպես մարդկանց կողմից բնական ռեսուրսների սխալ օգտագործումը կարող է առաջ բերել  բնապահպանական լուրջ աղետների՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխությանը։

Դասի ընթացքում ներկայացված նյութը առավել պատկերավոր դարձնելու համար երիտասարդները տեղեկատվական այց կատարեցին Ազատան համայնքի անասնապահական ֆերմա, որտեղ երիտասարդները արձանագրեցին ջրախնայող, էներգախնայող, վնասակար արտանետումների նվազագույնի հասցնող տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորությունը:

Դասընթացի երկրորդ օրը մասնակիցները ճանաչողական այց կատարեցին «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում հիմնված Սալուտ գյուղի անասնաբուժական կետ, որտեղ ներկայացվեց անասնաբուժական կետերի բնապահպանական ռիսկերը (անասնաբուժական թափոնների հավաքում, առանձնացում, վնասազերծում) և դրանց կառավարման մեխանիզմները թեմայով տեղեկատվական նյութ:

Դասընթացն ամփոփվեց «Երազանքի համայնք» խմբային խաղով: Խմբերը ներկայացրեցին, իրենց կողմից նախագծված համայնքները, որոնք կնպաստեն անսանապահության կայուն զարգացմանը:

«Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար Գյուլագարակում

Սույն թվականի օգոստոսի 6-ին ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի համայնքապետարանում ՏԻ մարմինների և արոտօգտագործողների համար տեղի ունեցավ «Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով դասընթացը՝ «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում:

Անցկացված ուսուցողական դասընթացի նպատակն էր ՏԻ մարմիններին՝ համայնքային բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին և արոտօգտագործող տնտեսվարողներին ներկայացնել համայնքային բնակավայրերի մակարդակով իրականացվող արոտավայրերի հերթափոխային արածեցման կարգի, և արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակման ընթացակարգերը:

Ընդհանուր առմամբ դասընթացին մասնակցեցին Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի 17 վարչական ղեկավարներ, արոտօգտագործողներ և համայնքային այլ մասնագետներ ու ծրագրի ներկայացուցիչներ:

Հիշեցնենք, որ ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ ծրագրի կողմից, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Uncategorized

«Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիա» ՀԿ-ի անդամ անասնաբույժների վերապատրաստման դասընթաց «ԽԵԿ-ի կեսարյան հատում և կտրիչ հատում» թեմաներով

2021 թ. օգոստոսի 4-5-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի աջակցությամբ և «Անասնաբուժների ազգային ասոցիացիա» ՀԿ-ի (ԱԱԱ) երկկողմ նախաձեռնությամբ «Սյունիքի անասնաշուկայում» անցկացվեց «ԽԵԿ-ի կեսարյան հատում և կտրիչի հատում» թեմաներով վերապատրաստման դասընթաց՝ «Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիա» ՀԿ-ի անդամ  անասնաբուժների կարողությունների և հմտությունների զարգացման նպատակով:

Դասընթացին մասնակցել են ընդհանուր թվով 18 անասնաբույժ: Որպես դասընթացավար հրավիրվել է ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար պրն. Տ. Գաբրիելյանը, ով հանդիսանում է նաև ԱԱԱ անդամ:

Երկօրյա դասընթացը բաղկացած է եղել տեսական և գործնական մասերից: Առաջին օրը տրամադրվել է տեսական մասին, որի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվել է կեսարյան և կտրիչի հատումների ցուցումները, նախավիրահատական, բուն վիրահատական և հետվիրահատական գործողությունները և դրանց առանձնահատկությունները: Տեսական մասը անցել է մասնագիտական քննարկումների և հարց ու պատասխանի ձևաչափով: Առաջին օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել նաև ասոցիացիայի հետագա աշխատաքների ներկայացում և քննարկում, որի ժամանակ շեշտադրումը եղել է մասնագետների սերտեֆիկացման հարցի լուծման վրա:

Հանդիպման երկրորդ օրը եղել է գործնական՝ հիվանդ կենդանու վիրահատություն, որի ընթացքում մանրամասն ներկայացվել է կեսարյան և կտրիչի հատման տեխնիկաները: Մասնակիցները ամրապնդել են տեսական գիտելիքները և ձեռք են բերել վիրահատություն կատարելու գործնական հմտություններ: Ամբողջ վիրահատական միջամտության ընթացքում անասնաբուժները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն և իրականացրել են որոշ միջամտություններ: