Մեկնարկել են արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման և գենդերային իրազեկման դասընթացներ

Սույն թվականի մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի ծրագրային թիմը Գեղարքունիքի մարզում նախաձեռնել է արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման և գենդերային իրազեկման դասընթացներ «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս»  ծրագրի շրջանակներում:

Դասընթացները կազմակերպվել են Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ և Ճամբարակ համայնքներում: Դասընթացին մասնակցել են 71 ֆերմերներ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ:

«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն, կարևորելով կանանց տնտեսական հզորացումը, հատուկ ուշադրություն է դարձնում գյուղի կանանց կարիքներին և ապահովում է նրանց հավասար մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացներին և աջակցում է, որպեսզի նրանք հավասարապես օգտվեն կառուցված կամ բարելավված ենթակառուցվածքներից ու հիմնական ծառայություններից:

Դասընթացները կազմակերպվել են «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացնում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն՝  Ավստրիական  Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային  միավոր՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության  և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության  ֆինանսական աջակցությամբ:

 

Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց «խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում» թեմայով

2019թ. փետրվարի 26-28 Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում տեղի ունեցավ դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում թեմայով: Դասընթացը կազմակերպվել էր «ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում և իրականցվեց Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն ՀԿ-ի կողմից Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ: Դասընթացին մասնակցեցին Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի և ՀԱԱՀ Սիսիանի մասնաճյուղի 6 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակն էր զարգացնել համապատասխան կարողություններ կարճաժամկետ խորհրդատվական դասընթացներ մշակելու համար և ծանոթացնել դասախոսներին մեծահասակների կրթությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ մեթոդներին և մոտեցումներին:

Դասընթացի ընթացքում դասախոսները ծանոթացան տարբեր խորհրդատվական մեթոդներին և խորհրդատուի համար անհրաժեշտ հիմնական գործոններին: Խմբային աշխատանքների և քննարկումների միջոցով դասախոսները ծանոթացան նաև արդյունավետ հաղորդակցման մեթոդներին և ինչպես կիրառել դրանք անհատական և խմբային խորհրդատվության մեջ մեծահասակների հետ կրթության ընթացքում:

Դասախոսները ծանոթացան նաև մեծահասակների հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքներին: Դերախաղերի միջոցով մասնակիցները կարողացան մշակել տարբեր խորհրդատվական դեպքեր և կարողացան կիրառել մատուցված մեթոդները և գործիքները:

Դասընթացքի արդյունքում մասնակիցները զարգացրեցին խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ հիմնական հմտությունները և գիտելիքները որոնք կօգտագործեն մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների համար կարճաժամկետ դասընթացներ մշակելու և իրականացնելու համար:

 

Արոտների մշտադիտարկման, արդյունավետ օգտագործման և կայուն կառավարման կարգերի կիրառման թեմատիկ դասընթացներ

Սույն թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին ՀՀ Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի յոթ համայնքների տեղական ինքնակառավարման (ՏԻ) մարմինների և արոտօգտագործող համայնքային տնտեսվարողների համար կազմակերպվել են դասընթացներ արոտների համապարփակ կառավարման թեմաներով: Կազմակերպված դասընթացների հիմնական նպատակն է, ՏԻ մարմինների, համայնքային մասնագետների և արոտօգտագործողների կարողությունների բարելավումն ու զարգացումը բնական կերային հանդակների`արոտների մշտադիտարկման կազմակերպման, համայնքային գյուղական բնակավայրերի մակարդակներում արոտների կայուն կառավարման պլանների մշակման, հերթափոխ արոտաբաժնային կարգով արոտօգտագործման նախագծերի` արոտաշրջանառությունների և սեզոնային արոտօգտագործման օրացուցային գրաֆիկների մշակման, ինչպես նաև արդյունավետ արոտօգտագործումներ իրականացնելու գործառույթներում:

Կազմակերպված դասընթացների համար, որպես մեթոդական ուղեցույցներ գործածվել են «Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության» (ԳՄՀԸ)-ի կողմից մշակված «Արոտների մշտադիտարկման ձեռնարկ, Հայաստան»-ը, «Բնական կերային հանդակների կայուն կառավարման պլանների կազմման ուղեցույց»-ը, ինչպես նաև «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի մասնագիտական խմբի կողմից մշակված «Բնական կերային հանդակների արդյունավետ կառավարում»  և «Արոտամարգագետնային և դաշտավարական կերարտադրության վարում, շրջակա միջավայրի պահպանություն» ուսուցողական ձեռնարկները:

Դասընթացները կազմակերպվել են «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ու Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության  կողմից ֆինանսավորվող՝«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում:                                                                    

 

«ՀՀ-ում կաթից արտադրված մթերքի շուկայում առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերհանում» թեմայով քննարկում

ՀՀ ԿԵ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը,  «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ հետ համատեղ, արձագանքելով ՀՀ-ում գործող բազմաթիվ կաթ վերամշակողների կողմից բարձրաձայնվող հրատապ խնդիրներին, 2019թ. փետրվարի 21-ին Երևանում կազմակերպել և անցկացրել են հանդիպում-քննարկում՝ «ՀՀ-ում կաթից արտադրված մթերքի շուկայում առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերհանում» թեմայով:Միջոցառմանը ներկա էին շուրջ 60 կաթ վերամշակողներ Հայաստանի տարբեր մարզերից, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ ԱԺ՝ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ոլորտում գործունեություն ծավալող մի քանի ՀԿ-ներ: Քննարկման հիմնական թեմաները հետևյալն էին.

 ՀՀ-ում պանրի և կաթնամթերքի մակնշման, պիտակավորման և փաթեթավորման հանդեպ առկա պահանջները, դրանց կիրառումը, առկա բացերը և ազդեցությունը կաթից արտադրված տեղական արտադրանքի մրցունակության վրա:

  • ՀՀ-ում պանրի և կաթնամթերքի ոլորտում հարկային քաղաքականությունը (մասնավորապես ԱԱՀ-ի և դրոշմանիշների հետ կապված) և վարչարարությունը, առկա բացերը և ազդեցությունը կաթից արտադրված տեղական արտադրանքի մրցունակության վրա:
  •  Աշխատանքային հանդիպման արդյունքում համատեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ ստեղծել առաջարկությունների փաթեթ, որը կներկայացվի ՀՀ Կառավարությանը՝ համաձայն ընթացակարգերի:

Նախաձեռնությունը  կազմակերպվել է «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» Ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացնում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն՝  Ավստրիական  Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային  միավոր՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության  և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ:

Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում

«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ն շարունակում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում իրականացնել  «Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը թիրախային համայնքներում» ենթածրագիրը, որը նպատակ ունի ներդնել և խթանել արդյունավետ փորձի կիրառումը տարբեր կերատեսակների արտադրության գործում: 2019թվ. ենթածրագրում ներգրաված են Սյունիքի մարզի՝ Գորայք, Սիսիան, Տեղ Կապան և Վայոց ձորի՝ Ջերմուկ, Արենի, Զառիթափ համայնքներից 80 ֆերմեր:

Ենթածրագիրը նախատեսում է աջակցել ֆերմերային տնտեսություններին իրականացնելու կերային մշակաբույսերի արդյունավետ մշակություն: Մշակվող տարածքների ընդլայնման և նոր մոտեցումների կիրառման շնորհիվ Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի թիրախային համայնքներում կզարգանա կերարտադրությունը, ինչը կնպաստի կերային մշակաբույսերի առավել արդյունավետ մշակմանն ու վարելահողերի մշակման ծախսերի կրճատմանը, կերային մշակաբույսերի և անասնակերի քանակի աճին, կաթի ծավալների ավելացմանը, հետևաբար նաև ֆերմերի կայուն եկամտի ապահովմանը:

Նախաձեռնության շրջանակներում ֆերմերների համար կազմակերպվող դասընթացների ընթացքում ֆերմերին են  ներկայացվում կերային մշակաբույսերի մշակության ագրոտեխնիկան, կերային մշակաբույսերի արդյունավետությունը ընդգծող բիզնես մոդելը, ինչպես նաև տրամադրվում է անհատական խորհրդատվություն՝ տեխնոլոգիական քարտերի կազմման համար:

Ենթածրագրի հաջորդ փուլերի ընթացքում նախատեսվում է մասնակիցների հետ իրականացնել այցեր իրենց համայնքներ և գնահատել հողային ռեսուրսների վիճակը՝ հողի մեխանիկական կազմը, հողի ռելիեֆը, հողի քարքարոտությունը և հողի պիտանիությունը ցանքի համար: Դասընթացներից և հողի գնահատման ավարտից հետո ենթածրագրի երրորդ փուլը ենթադրում է մասնակիցների հետ պայմանագրերի կնքում և ծրագրի աջակցությամբ սերմերի ձեռքբերում:

2019թ. գարնանը նախատեսվում է մշակել, ընդհանուր առմամբ 89 հա վարելահող, մասնակիցների կողմից իրականացնելով՝ կորնգանի ցանք գարու ենթացանքով:

Առ այսօր, 2015թ. սկսած ծրագրի աջակցությամբ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում 558 ֆերմեր ձեռք են բերել գիտելիքներ կերային մշակաբույսերի մշակության ագրո-տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, բարձրարժեք  կերային մշակաբույսերի ցանքի տակ  է դրվել 496 հեկտար վարելահող:

«Անասնակերի արտադրության արդյունավետ փորձի խթանումը թիրախային համայնքներում» ենթածրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության  կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում: