NEWSARM

«Ֆերմերային գործունեությունը՝ որպես բիզնես» դասընթաց Լոռու մարզի սկսնակ ֆերմերների համար

Ինքնազբաղվածությունը խթանելու նպատակով «Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացում» (ՄԱՎԵՏԱ) ծրագրի շրջանակներում ս․թ․ մարտի 26-ից մեկնարկել է մեկամսյա «Ֆերմերային գործունեությունը՝ որպես բիզնես» թեմայով պրակտիկ դասընթաց և խորհրդատվություն Լոռու մարզի ֆերմերային տնտեսություն վարող և ֆերմերային գործունեությունը նոր սկսած անհատների համար՝ բարելավելու վերջիններիս բիզնեսի պլանավորման, վարման ու որոշումների կայացման գիտելիքներն ու կարողությունները:

Դասընթացի ընթացքում ֆերմերները սովորեցին, թե ինչպես պլանավորել և հիմնել ֆերմերային տնտեսությունը, արդյունավետ կառավարել սահմանափակ ռեսուրսների դեպքում, ուսումնասիրել շուկաները, ավելացնել եկամուտները և վերլուծել գործունեության «թվերը»։

Դասընթացից հետո ծրագրի մասնակիցներն անհատական մասնագիտական ու բիզնես խորհրդատվություն են ստանում իրենց գործունեության համար ֆերմայի զարգացման ծրագիր կազմելու, այն ավարտուն տեսքի բերելու և ընտանեկան գործունեությունից  բիզնեսի անցնելու քայլերի վերաբերյալ։