HomePageARM, NEWSARM

«Ֆասիլիտացիա» ու «Գործարար հաղորդակցություն և էթիկա» թեմաներով վերապատրաստման դասընթաց

2021 թվականի մարտի 22-24-ը և 25-26-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն «ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջաակներում Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի դասախոսների և ուսանողների համար կազմակերպվեց երկու վերապատրաստման դասընթաց՝ «Ֆասիլիտացիա» ու «Գործարար հաղորդակցություն և էթիկա» թեմաներով:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

«Ֆասիլիտացիա» թեմայով դասընթացին մասնակցեցին 13 դասախոս: Դասընթացը նպատակ ուներ զարգացնել մասնակիցների ֆասիլիտացիոն հմտությունները և գիտելիքները՝ «ֆասիլիտացիա» հասկացության, ֆասիլիտատորի դերի, ֆասիլիտացիայի գործընթացի կառավարման գործիքների և մոտեցումների վերաբերյալ:

«Գործարար հաղորդակցություն և էթիկա» թեմայով դասընթացը միտված էր նպաստել դասախոսների և ուսանողների շրջանում գործարար հակորդակցության հմտությունների բարելավմանը և արդյունավետ գործարար զրույց ու նամակագրություն վարելուն: Դասընթացին մասնակցեցին վերոնշված ուսումնական հաստատությունների 15 ուսանող և դասախոս: