NEWSARM

Դասընթացներ՝ ֆերմերների հմտությունների ու կարողությունների զարգացման համար

Ս․թ․ մայիս և հունիս ամիսների ընթացքում ՀՀ Սյունիքի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի ֆերմերների համար «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեց դասընթաց՝ գենդերային հավասարության, կթի հիգիենայի և սերմնարտադրության վերաբերյալ։ «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2» ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի` Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության ֆինանսավորմամբ:

Դասընթացին մասնակցեցին թվով 126 ֆերմեր։ Դասընթացի ընթացքում ֆերմերներն իրազեկվեցին կթի ճիշտ գործընթացի և հիգիենայի պահպանման կանոնների վերաբերյալ, ինչպես նաև կաթի որակի բարելավմանն ու քանակի ավելացմանը միտված գործողությունների մասին։

Դասընթացի մասնակիցներին նաև տրամադրվեց խորհրդատվություն՝ կորնգանի մշակության, սերմնազատման ժամկետների և տեխնոլոգիայի վերաբերյալ։