HomePageARM, NEWSARM

Հանդիպում-քննարկումներ «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ

2022թ-ի փետրվարի 2-3 ընկած ժամանակահատվածում Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» հանդիպում-քննարկումներ են կազմակերպվել ծրագրի թիրախ հանդիսացող Տավուշի, Լոռու և Վայոց Ձորի մարզպետարաններում: Տեղի ունեցած հանդիպում-քննարկումների ընթացքում «Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) Հայաստանյան մասնաճյուղի» և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (SDA) ՀԿ ներկայացուցիչները ներկաներին ծանոթացրել են Ծրագրի նախնական փուլի արդյունքներին:

Հանդիպումների ընթացքում ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ (տարածաշրջանային իշխանությունների և թիրախային գյուղական բնակավայրերի ներկայացուցիչներ և այլն) քննարկվել է ծրագրի աշխարհագրությունը, ընտրված բնակավայրերը, ծրագրի հիմնական փուլի միջամտության ուղղությունները: