HomePageARM, NEWSARM

«Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար

2021թ. հուլիսի 15-ին Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքապետարանում «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար:

Նախագիծը ֆինանսավորվում է “ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ” ծրագրի կողմից, , «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ, որը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից։

Սեմինարի ընթացքում անդրադարձան հետևյալ թեմաներին՝

  • Արոտավայրերի հերթափոխային օգտագործման կարգի՝ ժամանակացույցի մշակման ընթացակարգերը,
  • Արոտաշրջանառության նախագծի մշակումը և արածեցման ռոտացիաների սահմանման կարգն ու առանձնահատկությունները՝ ըստ կառավարման միավորների,
  • Հերթական արոտօգտագործման կարգով արոտային կառավարման միավորներում արածեցման թույլատրելի օրերի հաշվարկման կարգը տարբեր սեռատարիքային խմբերից կազմավորված  նախիրների և հոտերի գլխաքանակի համար: