ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ

ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակը հիմնադրվել է 2018 թվականին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի, Գերմանական Միջազգային Համագործակցության Ընկերության (ԳՄՀԸ) և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Երկրորդ Ծրագրի համագործակցության արդյունքում:

Հարթակի ստեղծման համար հիմք հանդիսացան Հայաստանում բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի միջև արդյունավետ համագործակցության խթանման, տեղեկատվության փոխանակման և ծրագրային գործողությունների համակարգման անհրաժեշտությունը:

2018 թվականից ի վեր Հարթակն ընդլայնել է իր կազմը և այժմ Հարթակի աշխատանքներին են մասնակցում 10-ից  ավել կազմակերպություններ, կառույցներ, ծրագրեր և պետական կառավարման մարմիններ, որոնք նպատակ են հետապնդում համատեղ ապահովել անասնապահության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և ներդրումների կենսունակությունը, ընդլայնել համայնքների տնտեսական հնարավորությունները և նպաստել անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսվարողների անասնաբուծական արտադրանքից ստացվող եկամուտների աճին:

ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի հիմնական նպատակներն են՝

  • Ծրագրային գործողությունների համակարգում՝ տեղեկատվության ու փորձի փոխանակում, աշխատանքների պլանավորում
  • Հնարավոր համագործակցային ոլորտների բացահայտում
  • Համատեղ ծրագրերի, ծրագրային գործողությունների իրականացում
  • Աջակցություն՝ բնական կերհանդակների կայուն օգտագործմանն ու կառավարմանն ուղղված, համապատասխան պետական քաղաքականության ու օրենսդրության մշակմանը և կատարելագործմանը:

Գյուղատնտեսական դաշինք

«Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը 2011 թվականից հանդիսանում է Գյուղատնտեսական դաշինքի ակտիվ անդամ:

Գյուղատնտեսական դաշինքը (Դաշինք) հիմնադրվել է 2011 թվականին` որպես շահագրգիռ կազմակերպթյունների կողմից կամավորության սկզբունքով ձևավորված ազգային բաց հարթակ, որը նպատակ ունի գյուատնտեսության ոլորտում ձևավորել համատեղ գործընկերություն, հանդես գալ նախաձեռնություներով և աշխատանք իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում: Դաշինքը միավորում է գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող 20  միջազգային և տեղական կազմակերպություններ:

Դաշինքի անդամ կազմակերպությունները, 2011 թ.-ին ստորագրելով փոխըմբռնման հուշագիր, համաձայնության եկան հետևյալի շուրջ՝

  • Գտնել գործուն մեխանիզմներ և համատեղել գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսները:
  • Կազմակերպել համատեղ լոբբինգ և շահերի պաշտպանություն երկրի գյուղատնտեսական քաղաքականության մշակման գործում:
  • Իրականացնել տեղեկատվության և փորձի փոխանակում:

Այս տարիների ընթացքում Դաշինքն աշխատել է բարելավել ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, աշխատանք կատարելով մասնավորապես հետևյալ ուղղություններում` գյուղատնտեսական վարկերի հասանելիություն, գյուղկոոպերատիվներին ուղղված օրենսդրական փոփոխթյուններ, գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման անհրաժեշտություն, պարենային անվտանգություն, գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող ծրագրերի և նախագծերի գենդերային ուղղորդում, պարենային անվտագության հարցեր:

agrialliance.am