«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս 2» ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողից՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի ֆինանսավորմամբ: Ծրագիրը «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս»  ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է: Այն մշակվել է՝ հաշվի առնելով «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ կողմից վերջին 14 տարիների ընթացքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում իրականացված անասնապահության զարգացման ծրագրերի արդյունքներն ու ձեռքբերումները:

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին՝ ներքին և արտահանման շուկաներում մասնավոր հատվածի արտադրողականության և մրցունակության բարձրացման միջոցով:

  • Ծրագիրը հիմնված է ներառական շուկայական համակարգերի զարգացման (IMSD) սկզբունքների վրա,  այն է՝  անասնապահության ոլորտում ներգրավված ուղղակի շահառուների կարողությունների զարգացման շնորհիվ իրականացնել ծառայությունների կայուն մոտեցում և համակարգային փոփոխություններ:
  • Սույն ծրագրի թիրախում են Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի անասնապահությամբ զբաղվող 70 գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսությունները, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:
  •  Ծրագրի նպատակն է նպաստել 140 տեղական դերակատարների (մասնավոր և հանրային) կարողությունների զարգացմանը, շուկայի մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերի միջև համագործակցության ու կապերի ամրապնդմանը՝ կայուն և ներառական ծառայությունների մատուցման ու համակարգային փոփոխության միջոցով:
  • Ծրագիրը կանդրադառնա նաև համընդհանուր թեմաներին, ինչպիսիք են շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, կլիմայի փոփոխությունը, գենդերային հավասարությունը, ինչպես նաև խոցելի խմբերի (կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսություններ, հաշմանդամներ, ազգային փոքրամասնություններ,  Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչություն և այլն) կարիքներին:/vc_column_text]