Մեր մասին

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ը զարգացման հայկական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2002 թվականին` նպատակ ունենալով նպաստել երկրում սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Նրա հիմնական նպատակն է` իրականացնել նորարարական մասնակցային գործառնական ծրագրեր, բարձրակարգ մասնագիտական հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ, անցկացնել դասընթացներ, սեմինարներ, գործարար և իրավաբանական խորհրդատվություն, համագործակցություն/ փորձի փոխանակում և այլն: ՌԶԳ-ն գործում է որպես զարգացման ծրագրեր իրականացնող հասարակական կազմակերպություն, ինչպես նաև որպես գործարար խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություն: Կազմակերպությունը իրˋ«Երեք ար ստրատեգիա» խորհրդատվական թևի միջոցով, տրամադրում է զարգացման ռազմավարությունների մասնագիտական խորհրդատվություն, նախագծերի և իրագործելիության գնահատում, դասընթացներ, մարքեթինգային և բիզնես պլանավորում, շուկայի ուսումնասիրություն և այլն: ՀԿ գործունեության այս 2 հիմանական ուղղություններըˋ որպես ծրագրեր իրականացնող և մասնավոր հատվածի խորհրդատու, ՌԶԳ-ին հնարավորություն են տալիս համախմբելու տարբեր խմբերի շահերը (ֆերմերներ, կառավարություն, մասնավոր բիզնես և այլն)ˋ մշակելու և գործնականորեն իրականացնելու նորարարական մոդելներ` անասնապահության, գյուղատնտեսության, համայնքային/տարածքային և բիզնեսին աջակցող ենթակառուցվածքներում:

Ծառայություններ

Հաճախորդների նախընտրությունների ուսումնասիրություն

Slide5

Բիզնեսի պլանավորում

Slide4

Մենեջմենթի խորհրդատվություն

Slide3

Արժեշղթաների ուսումնասիրություն

Slide2

Շուկայի հետազոտություն

Slide1

Նախագծեր

«Հայաստանի մարզերում կին ձեռներեցների վերապատրաստում՝ համակարգչային հմտությունների վերաբերյալ»

Ծրագիրն իրականացվել է «3ԱՐ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ՝ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (EBRD) բիզնեսի խորհրդատվական ծառայությունների ծրագրի համար, որը ֆինանսավորվել ...
Կարդալ ավելին

Գործընկերներ

2. EBRD
111
4. Aeplac
5. Republic challenge
6. ADB
7. padeco
8. IRD
9. green lane
10 freda
11 elola
777
13 nayiri
222
123123
654654
4654
18 sunfood
19 atlas