NEWSARM

HAFL-ի մասնագետը ՄԿՈՒ ուսուցման սեմինար անցկացրեց հայ դասախոսների համար

Հունիսի 5-8-ը ընկած ժամանակահատվածում Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում տեղի ունեցավ «Գործողությունների վրա հիմնված ուսանողամետ ՄԿՈՒ ուսուցում» թեմայով սեմինար: Սեմինարը կազմակերպվել էր «ՄԿՈՒ Զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացնում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ն՝ համագործակցելով Շվեյցարիայի Եկեղեցու Օգնություն (HEKS/EPER) կազմակերպության և Կիրառական Գիտությունների Բեռնի համալսարանի Գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) հետ:

Սեմինարին, որը վարեց Շվեյցարիայից ժամանած HAFL-ի մասնագետ Յոհաննես Բրունները, մասնակցեցին Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի  և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի տասնյակից ավելի դասախոսներ, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ: Դասընթացի հիմնական նպատակն էր ծանոթացնել  դասախոսներին ուսանողամետ դասավանդման մեթոդներին, խնդիրների լուծման վրա հիմնված ուսուցման մեթոդին (Problem Based Learning – PBL), հաղորդակցման և ուսուցման գործընթացի գնահատման հմտությունների շնորհիվ ամրապնդել դասավանդման վարպետությունը, ինչպես նաև ծանոթացնել քննություններ անցկացնելու որակական չափանիշներին:

Դասախոսների համար նախատեսված սեմինարին զուգահեռ՝ «Սիս-Ալպ» և «Էլոլա» կաթի վերամշակման գործարանների համար Սիսիանում և Գորիսում հավելյալ դասընթացներ անցկացվեցին ընկերություններում ոչ ֆորմալ ուսուցման մեթոդների վերաբերյալ, որտեղ ներկայացվեց պինդ եւ կիսապինդ պանիրների արտադրության տեխնոլոգիան:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *