HomePageARM, NEWSARM

«Փափուկ հմտություններ» թեմայով եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց

Ս․թ․նոյեմբերի 08-10-ը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ) զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչության և իրենց տարածքային կենտրոնների աշխատակիցների համար «Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց «Փափուկ հմտություններ» թեմայով եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց: Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան զարգացնելու հաղորդակցման, ներկայացման և բանակցային գիտելիքներն ու հմտությունները։

Տարբեր դերային խաղերի, վարժանքների, ներկայացումների և քննարկումների միջոցով մասնակիցները ստացան  համապատասխան գիտելիք ու ծանոթացան այն գործիքակազմի հետ, որոնք հետագայում կկիրառեն իրենց կողմից մատուցվող ծառայություններն առավել արդյունավետ տրամադրելու, ինչպես նաև կին, երիտասարդ շահառուների համար արդյունքահեն դասընթացներ կազմակերպելու նպատակով։

Պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից, #RECONOMY-ի շրջանակներում, որը HELVETAS Swiss Intercooperation-ի կողմից իրականացվող Sida-ի տարածաշրջանային ներառական և կանաչ տնտեսական զարգացման ծրագիրն է։