NEWSARM

Տեղի ունեցավ «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի ղեկավար կոմիտեի 2-րդ նիստը

2019թ. ապրիլի 25-ին, ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետարանում տեղի ունեցավ «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի ղեկավար կոմիտեի 2-րդ նիստը

Ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի  կողմից, Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավոր Ավստրիայի  Զարգացման Գործակալության  և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության  Գործակա-լության ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի թիրախում են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի շուրջ 100,000 ընդհանուր բնակչությամբ 100 գյուղական բնակավայրերի անասնապահությամբ զբաղվող տնա-յին տնտե¬սություններ, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարներ և տեղական ինքնակառա¬վար-ման մարմիններ:

Միջոցառման նպատակն էր ներկայացնել իրականացված ծրագրային միջամտությունների ուղղությունները և քննարկել արդյունքները շահագրգիռ կողմերի հետ:

Միջոցառմանը մասնակցեցին ներկայացուցիչներ ՀՀ Գյուղատնտեսության, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություններից, ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի մարզպետարաններից, Ծրագիրը ֆինանսավորող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և այլ շահագրգիռ անձիք:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *