HomePageARM, NEWSARM

«Շրջակա միջավայրի կառավարման հաջողված փորձը անասնապահության ոլորտում» թեմայով դասընթաց անցկացվեց «Կանաչ շաբաթ»-վա շրջանակներում

«Գյուղական կյանքի և ավանդույթների ամենամյա փառատոն»-ին  նախորդեց «Կանաչ տեղեկատվական շաբաթ»-ը հագեցած թեմատիկ դասընթացներով: «Կանաչ շաբաթ»-վա շրջանակներում 2020թվ., սեպտեմբերի 25-ին, «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի և «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի շահառուների համար անցկացվեց դասընթաց՝ «Շրջակա միջավայրի կառավարման հաջողված փորձը անասնապահության ոլորտում» թեմայով:

Դասընթացը բաղկացած էր 4 միմյանց հետ փոխկապակցված ենթաթեմաներից: Դրանք էին՝ արոտների կայուն կառավարումը, բնական ռեսուրսների՝ ջուր, հոսանք ճիշտ կառավարումն արտադրության և ֆերմերային տնտեսության մեջ, թափոնների վերամշակումն անասնապահության ոլորտում և վտանգավոր թափոնների կառավարումն անասնաբուժության մեջ:

Դասընթացի թեման արդիական էր, այն ներառում էր ինչպես հաջողված փորձի ներկայացում, այնպես էլ ոլորտը կարգավորող օրենքների և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ներկայացում: