HomePageARM, NEWSARM

ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի անասնաբույժների համար կազմակերպվեց վերապատրաստման դասընթաց

2021 թվականի փետրվարի 13-15-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի  կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» և «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ  Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի անասնաբույժների համար կազմակերպվել էր վերապատրաստման դասընթաց հետևյալ թեմաներով՝ «Մեկ առողջություն» մոտեցում, մարդկանց և կենդանիների հիվանդությունների հսկողության հիմնական մեթոդաբանական նկատառումները, զոոնոզ հիվանդություններ, դրանց հանրային առողջապահական նշանակությունը, պայքարի և կանխարգելման միջոցառումները, COVID-19 համավարակ, ՀՀ-ում զոոնոզ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողությունը կանոնակարգող իրավական դաշտը: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց զոոնոզ հիվանդությունների հետևանքներն ու մեկ առողջություն  գաղափարի կարևորությունը: