NEWSARM

Հիմք դրվեց ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի և հյուրընկալող ընկերությունների միջև համագործակցությանը

Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ կողմից իրականացվող «Համագործակցության խթանում՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շրջանակներում հիմք դրվեց ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի և գործընկեր/հյուրընկալող ընկերությունների միջև համագործակցությանը:

Կողմերը կնքեցին պայմանագրեր՝ որով պարտավորվում են ապահովել Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա և Անասնաբուժություն մասնագիտությունների ուսանողների որոկյալ կրթությունը՝ հիմք ընդունելով նոր ներդրված Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը: Ուսանողները այսուհետ գործնական դասաժամերը կանցկացնեն գործատուների մոտ՝ ձեռք բերելով պրակտիկ հմտություններ և կարողություններ:

Այս համագործակցությունը քոլեջի և գործատուների միջև նպաստելու է Սյունիքի մարզում կրթության ոլորտի զարգացմանը և աշխատաշուկայի համալրմանը որակյալ մասնագետներով:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *