NEWSARM

«Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցության» ծրագրի երկրորդ փուլի տարածաշրջանային խորհրդատվական ֆորումի մեկնարկային հանդիպում

Հունիսի 9-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցավ Էկոմիջանցքների խթանման ծրագրի տարածաշրջանային խորհրդատվական խորհրդի նիստը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին «Էկոմիջանցքների խթանման» ծրագրի երկրորդ փուլի հիմնական խնդիրները, նպատակները և մեթոդաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ փուլը ներառում է հատուկ նշանակության լանդշաֆտների պահպանում, պահպանվող տարածքները կապող էկոմիջանցքների ստեղծում, տեսակների և նրանց ապրելավայրերի պաշտպանություն՝ տեղի բնակչության ակտիվ ներգրավմամբ:

Հանդիպման ընթացքում «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի նախագահ՝ Մկրտիչ Այվազյանը ներկայացրեց Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում կենդանի լանդշաֆտները տնտեսական զարգացման համար» ծրագիրը։ Իր ելույթում նա հնչեցրեց արժեքավոր գաղափարներ՝ կապված բնության պահպանման և տնտեսական բարեկեցության հետ, և թե ինչպես կարելի է օգտագործել լանդշաֆտի վրա հիմնված արժեքային շղթաները տնտեսական մարտահրավերները հաղթահարելու համար:

«Երբ մենք շեշտը դնում ենք դանդաղ զբոսաշրջության զարգացման վրա, երբ անհատներ են գալիս գյուղ և մնում՝ մարդկանցով լի ավտոբուսների փոխարեն, որոնք ուղղակի կանգ են առնում մայրուղու վրա և հետո հեռանում, մենք տեսնում ենք, որ շատ հնարավորություններ կան տեղական համայնքների զարգացման համար»,-Մկրտիչ Այվազյան, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ։