HomePageARM, NEWSARM

«Հաշվետվություններ կազմելու հմտություններ» թեմայով դասընթաց

2021 թվականի հուլիսի 22-24-ին ՌԶԳ ՀԿ-ի աշխատակիցների մասնակցությամբ Սյունիքի Անասնաշուկայի դասընթացների սրահում տեղի ունեցավ երկօրյա դասընթաց՝ «Հաշվետվություններ կազմելու հմտություններ» թեմայով, որը վարում էր հրավիրված փորձագետ՝ Լ. Արզոյանը:

Դասընթացի նպատակն էր ինտենսիվ ուսումնական կուրսի շրջանակներում կատարելագործել և ավելի արդյունավետ դարձնել ՌԶԳ ՀԿ-ի աշխատակիցների հաշվետվողական հմտությունները: Օրակարգն ընդգրկում էր ինչպես ներածական նյութեր, հաշվետվության կառուցվածքային նրբություններ, այնպես էլ մեթոդաբանական և ոճաբանական ուղեցույցեր:  Տեսական գիտելիքների փոխանակմանն ու ինտերակտիվ քննարկումներին հաջորդեց գործնական թիմային աշխատանքը, որտեղ ներդրվեց դասընթացի շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները:

Դասընթացն ավարտվեց նյութի ամփոփմամբ և եզրափակիչ խորհրդատվությամբ: