NEWSARM

«Կրտսեր անասնաբույժ» մասնագիտության ուսումնառության նյութերի ներկայացում/քննարկում

«ՄԿՈւ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում մարտի 28-29, 2019թ. Աղվերանի Կրիստալ Ռեզորթ հյուրանոցում տեղի ունեցավ «Կրտսեր անասնաբույժ» մասնագիտության ուսումնառության նյութերի ներկայացում/քննարկում: Քննարկմանը մասնակցեցին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության (ԿԳՆ) և Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈՒԶԱԿ) ներկայացուցիչները, Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, Գավառի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի դասախոսները, մասնավոր անասնաբուժությամբ զբաղվող մասնագետները, Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել “Կրտսեր անասնաբույժ” մասնագիտության հատուկ մասնագիտական 9 մոդուլների համար մշակված նյութերը: Հանդիպման սկզբին ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ ԿԳՆ նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ` պրն. Արտակ Աղբալյանը և«ՄԿՈՒ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի ղեկավար` Լիլիթ Հովհաննիսյանը: Այնուհետև ծրագրի փորձագետ Մերուժան Զադայանը ներկայացրեց Կրտսեր անասնաբույժ մասնագիտության կրթական չափորոշիչը և մոդուլային ծրագիրը, որոնց հիման վրա մշակվել են ուսումնառության նյութերը: Փորձագետի կողմից ներկայացվեց հիմնական մոտեցումը, որը օգտագործվել էր նյութերի մշակման ընթացքում: Յուրաքանչյուր մոդուլին վերաբերվող նյութ պարունակում է նկարագրողական մաս, ուսամնառության արդյունքները, գործնական վարժություններ և գիտելիքները ստուգելու համար թեսթեր: Յուրաքանչյուր նյութից հետո ներկայացված են նաև օգտագործված գրականության ցանկը և համապատասխան հղումները: Ներկայացումից հետո մասնակիցները հնարավորություն ունեցան քննարկել նյութերը, տալ հարցեր և ներկայացնել դիտարկումներ և առաջարկներ: Հանդիպման 2-րդ օրը մասնակիցները շարունակեցին քննարկել մշակված նյութերը և ամփոփեցին առաջարկները:

Մասնագետների կողմից ներկայացված առաջարկները և նկատառումները հաշվի կառնվեն փորձագետի կողմից նյութերը վերջնականացնելու ընթացքում: Հանդիպման ավարտին մասնակիցները հայտնեցին իրենց գոհունակությունը և նշեցին, որ մշակված նյութերը բավականին մատչելի են և դասախոսների և ուսանողների համար:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *