HomePageARM, NEWSARM

Կարողությունների զարգացում հեռավար աշխատանքում թեմայով դասընթաց

2020թ. դեկտեմբերի 24-26-ին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը կենտրոնական և մարզային գրասենյակների աշխատակազմի համար կազմակերպել էր «Կարողությունների զարգացում հեռավար աշխատանքում»  թեմայով դասընթաց:

Դասընթացը նպատակ ուներ տրամադրել հմտություններ՝ հեռավար աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, և զարգացնել հեռավար աշխատանքում աշխատակիցների կարողությունները:

Դասընթացը ներառեց այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են՝ թիմային աշխատանքի առանձնահատկություններն ու առավելությունները, ժամանակի արդյունավետ կառավարումը, հաղորդակցման և փաստաթղթաշրջանառության մեխանիզմները, գործընկերների և շահառուների հետ առցանց աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքներն ու առանձնահատկությունները: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրամադրվեցին համապատասխան նյութեր և օգտակար հոդվածներ: