HomePageARM, NEWSARM

Կայացավ «Արոտավայրերի էկո-տնտեսական նշանակությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինար

2021թ. մայիսի 27-ին Լոռու մարզի Գյուլագարակի համայնքապետարանում «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Արոտավայրերի էկո-տնտեսական նշանակությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինար:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ ծրագրի կողմից, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Սեմինարին մասնակցեցին համայնքի ֆերմերները, որի ընթացքում անդրադարձան այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են՝

  • Արոտավայրը որպես բնական ռեսուրս, կերարտադրության միջոց
  • Արոտավայրերում դեգրադացիան՝ որպես բնապահպանական խնդիր, ձևավորման պատճառներն ու դրսևորման եղանակները
  • Արոտային էկոհամակարգերի պահպանության հիմնախնդիրները
  • Արոտավայրերի արդյունավետ և կայուն օգտագործման` կառավարման գործառույթները