HomePageARM, NEWSARM

Կազմակերպվեց «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով դասընթաց

2021 թ. հունվարի 19-ին և 20-ին «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով դասընթացը:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՌԶԳ ՀԿ)` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Դասընթացին մասնակցեցին Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի 14 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակներն էին օգնել դասախոսների կողմից առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպվելիք դասերի հստակ նպատակների ձևակերպմանը և դրանց հասնելուն նպաստող առաջադրանքների մշակմանը, աջակցել ուսուցման բովանդակությունը ներկայացնելու տարբեր մոտեցումների կիրառմանը՝ դասի պլանում ներառելով գործողությունների և մեթոդաբանության տարբեր եղանակներ, նպաստել դասընթացի ծրագրում տարբեր գործողություններով և մեթոդներով տեսական ուսուցման և  ընկերությունում պրակտիկայի փոխկապակցվածությանը և գործնականում հանդիպող խնդիրների և մարտահրավերների վերաբերյալ առաջադրանքների մշակմանը: