HomePageARM, NEWSARM

«ԽԵԿ-ի եղջերահատում և ԽԵԿ-ի կճղակների մշակում» թեմայով անասնաբույժների վերապատրաստման դասընթաց

2021թ. օգոստոսի 19-20-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող և Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ Հարավ-Հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում «Սյունիքի անասնաշուկայում» անցկացվել է «ԽԵԿ-ի եղջերահատում և ԽԵԿ-ի կճղակների մշակում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց՝ անասնաբուժների կարողությունների և հմտությունների զարգացման նպատակով: Դասընթացին մասնակցել են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզի 23 անասնաբուժ:

Դասընթացի նյութը մատուցվել է տեսական և գործնական մասերով, որպեսզի գիտելիքները առավել ընկալելի լինեն, իսկ ձեռք բերված հմտությունները հեշտությամբ ամրապնդվեն: Դասընթացի տեսական մասի առաջին կեսին դասընթացավարը մանրամասն ներկայացրել է ԽԵԿ-ի եղջյուրների կառուցվածքը և ֆունկցիոնալ նշանակությունը, եղջերահատման ցուցումները և հակացուցումները, եղջեարհատման եղանակները: Երկրորդ մասի ընթացքում ներկայացվել է ԽԵԿ-ի կճղակների կառուցվածքը, հիվանդություններն ու բուժումը, իսկ վերջում՝ կճղակների մշակման տեխնիկան և առանձնահատկությունները: Տեսական մասը անցել է մասնագիտական քննարկումների և ակտիվ հարց ու պատասխանի ձևաչափով:

Հաջորդ օրը մասնակիցներին ցուցադրվել է եղջերահատման և կճղակների մշաան տեխնիկան՝ նշված միջամտությունների ցուցումներ ունեցող կենդանիների վրա, միևնույն ժամանակ պահպանելով կենդանիների նկատմամբ վարվելակերպի բոլոր կանոնները:

Դասընթացի գործնական փուլում անասնաբուժները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն և իրականացրել են որոշ միջամտություններ: