NEWSARM

Գենդերային դասընթաց աշխատակիցների իրազեկման համար

Սույն թվականի հունիսի 16-ից 17-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն կազմակերպել է գենդերային թրեյնինգ՝ հարստացնելու իր անձնակազմի գիտելիքներն ու հմտությունները՝ իրականացվող ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի ներառման նպատակով:

Երկօրյա դասընթացի ընթացքում մասնակիցները խմբային աշխատանքի միջոցով սովորեցին և կիրառեցին ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի ներառման հմտությունները և տվյալների հավաքագրման համար մշակված համապատասխան ձևաչափերի լրացումը։

Ակտիվ քննարկման ընթացքում մասնակիցներն անդրադարձան և ակտիվ քննարկեցին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են գենդերի կոնցեպտը, գենդերային կարծրատիպերը,  գենդերային սոցիալականացումը և գենդերային դերերը: