HomePageARM, NEWSARM

Բացվել է Բալահովիտի կաթնամթերքի վարպետաց դպրոցը

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 9-ին, Կոտայքի մարզի Բալահովիտ գյուղում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի «Բալահովիտ» ուսումնափորձնական տնտեսության կաթնամթերքի վարպետաց դպրոցի հանդիսավոր բացման արարողությունը:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և ՌԶԳ ՀԿ-ի հետ համատեղ վերանորոգված և կահավորված վարպետաց դպրոցը հնարավորություն կտա կարճաժամկետ դասընթացի մասնակիցներին ոչ միայն գործնական հմտություններ և կարողություններ ձեռք բերել՝ ամրապնդելով ստացած տեսական գիտելիքը, այլ նաև գիշերելով հենց ուսումնական կենտրոնում, մաս կազմել ամբողջ ուսումնական գործընթացին՝ կաթի ընդունումից մինչև իրենց իսկ պատրաստած արտադրանքի համտեսումը:

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից #RECONOMY-ի շրջանակներում, որը HELVETAS Swiss Intercooperation-ի կողմից իրականացվող Sida-ի տարածաշրջանային ներառական և կանաչ տնտեսական զարգացման ծրագիրն է: