NEWSARM

«Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում» թեմայով եռօրյա դասընթաց

Ս.թ. հուլիսի 1-3-ը և 8-10-ը ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում և ՀՀ Սյունիքի Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում՝ պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները, տեղի ունեցավ «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրման մոտեցումները ՄԿՈՒ ոլորտում» թեմայով եռօրյա դասընթաց, որը կազմակերպվել էր «Ռազմավարական զարգացման գործակալության» (ՌԶԳ) ՀԿ կողմից իրականացվող Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Համագործակցության խթանում՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շրջանակներում:

Դասընթացը կազմակերպվեց ծրագրի շրջանակներում գործընկեր հանդիսացող ՄԿՈՒ հաստատությունների ուսուցիչների և հյուրընկալող ընկերությունների մենթորների համար՝ ներկայացնելով աշխատանքի վրա հիմնված (ԱՀՈՒ) ուսուցման մոդելի մոտեցումներն ու սկզբունքները, ինչպես նաև անհրաժեշտ գործիքակազմը ՄԿՈՒ հաստատություններում նշված մոդելը կիրարկելու նպատակով:

Դասընթացի նպատակն էր. ԱՀՈՒ մոդելի սկզբունքների վրա հիմնված ուսումնառությունն ու ուսուցումը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ հմտությունների և գիտելիքների ապահովումը՝ ՀՀ Լոռու մարզի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Ստեփանավանի և Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջներում, ինչպես նաև հյուրընկալող ընկերություններում ԱՀՈՒ մոդելի հետագա ներդրմամբ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *