HomePageARM, NEWSARM

Անցկացվեց վերապատրաստման դասընթաց «Կաթի ընդունում և վերամշակում, Լոռի և Չանախ պանիրների պատրաստման տեխնոլոգիա» թեմայով

2020թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2021թ. հունվարի 27-ը ՀՀ Լոռու և Սյունիքի մարզերում Ստեփանավանի և Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջների կողմից կազմակերպվել էր կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթաց «Կաթի ընդունում և վերամշակում, Լոռի և Չանախ պանիրների պատրաստման տեխնոլոգիա» թեմայով: Կարճաժամկետ դասընթացը հատուկ մշակվել էր Աշխատանքի վրա հիմնված (ԱՀՈՒ) կրթական մոդելի տարրերի ներառմամբ՝ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Համագործակցության խթանում՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շրջանակներում:

Դասընթացի նպատակն էր մասնակիցների մոտ ձևավորել և զարգացնել անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններ ու կարողություններ կաթի և կաթնամթերքի վերամշակման, ինչպես նաև պանրագործության ոլորտում:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները հանձնեցին համապատասխան քննություն, որից հետո հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին տրվեցին հավաստագրեր: