HomePageARM, NEWSARM

Անցկացվեց «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով երկրորդ դասընթացը

2021 թ. փետրվարի 9 – 11-ը «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Գործողությունների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման խթանում» թեմայով երկրորդ՝ հաջորդող դասընթացը:

Նշված ծրագիրն իրականացնում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը` Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոց (HAFL)-ի հետ համատեղ, HEKS/EPER կազմակերպության աջակցությամբ:

Դասընթացին մասնակցեցին Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի 14 դասախոսներ:

Դասընթացի հիմնական նպատակներն էին աջակցել դասախոսներին դասավանդման գործընթացում  կիրառել տարբեր ուսուցման ձևեր, զարգացնել նոր գաղափարներ դասավանդումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու և ուսանողների մոտ անհրաժեշտ կարողություններ զարգացնելու համար, մշակել հստակ կառուցված և պատկերավոր PowerPoint ներկայացումներ՝ ուսանողների համար համապատասխան առաջադրանքների սահմանմամբ, դասավանդման ընթացքում կիրառել «Խնդրի վրա հիմնված ուսումնառության» հաջորդական քայլերը և առավել արդյունավետ դարձնել ուսանողների գնահատման գործընթացը: Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին շնորհվեց մասնակցության հավաստագիր: